Re: Arkiveringsplikt

#17638
Sunniva
Gjest

Offentleglova paragraf 4 gir konkrete eksempler på hva som ikke regnes som saksdokumenter. De eksemplene avgrenset ikke dokumenter som på en eller annen måte er relevante for virksomheten, bortsett fra dokumenter som må ansees å være tilgjengelig for almennheten. Det betyr at grensen for hva som skal regnes som saksbehandling er lav.