Re: Arkiveringsplikt

#17648
Sunniva
Gjest

Jeg mener «Arkivaren» ikke har helt rett når det gjelder Saksbehandling.

I det offentlige er det vanlig å tenke at man mottar en henvendelse, saksbehandler den, for så å besvare den. Jeg mener saksbehandlingskravet er videre enn som så.

Når dokumentet gjelder organets virkeområde, så er saksbehandlingsbegrepet videre.

Som regel når man f eks mottar noe til kopi, er det for at det angår deg, men ikke at noe forventes saksbehandlet der og da.

Du får det for at det angår deg og at avsender mener at dere vil trenge det som brukere i senere saksbehandling.

For eksempel sender man ikke et dokument med fortrolig innhold i kopi til et annet organ uten at man tror de vil ha saklig grunn til å bruke det som bakgrunn i annen saksbehandling.

Men jeg er enig i at det er en forskjell på arkiveringsplikt og journalføringsplikt, men i mine eksempler mener jeg det ikke er noen forskjell.

Du skal ikke legge mer vekt på ordet fortrolig enn dagligtalefortrolig. Jeg har ikkelagt en spesiell lovs definisjon av ordet til grunn.