Re: Arkiveringsplikt

#17642
petimeteret
Gjest

Jo mer sensistivt et dokumenter, jo sikrere kan man være på at det bør journalføres. Det er jeg helt enig i.

jeg er også enig med at arkivet på mange måter er en virksomhets hukommelse.

Men det er i praksis ikke mulig å arkivere dokumenter man ikke har fått. Det er litt spesielt om man skal journalføre dem.

Mye offentlig saksbehandling skjer også i møter. Ofte blir det vist noen powerpointpresentasjoner og så blir det diskutert rundt det. Selv om det er tverretatlige møter, så blir ikke alltid presentasjonene distribuert, eller møtereferater skrevet. De tanker og ideer som ble drøftet i møtet vil deltakerne ta med seg til sin egen saksbehandling. Dette er ikke bra sett fra et offentlighetssynspunkt, men det er ofte det er slik det foregår.