Re: Arkiveringsplikt

#17640
Sven Marti
Gjest

Ang punkt 5a så luer jeg på om det avgjørende er om dokumentet faktisk førte til saksbehandling eller om det burde eller kunne ført til saksbehandling.

F.eks. et departement sender et skriv til etat A, med kopi til etat B. Men etat A mener (kanskje uriktig) at det bare er etat B som burde saksbehandle saken og sender derfor sin original videre til etat B som fortsatt ikke gjør noen saksbehandling. Var det saksbehandling fra etat A sin side når den bare sendte skrivet direkte videre til B, dvs skulle den arkivert en kopi og journalført både mottakelsen og videresendingen?

Har Etat B arkiv- og journalføringsplikt for kopien som er identisk (bortsett fra at den kommer i en konvolutt fra etat A noen dager senere)?