Re: Arbeidsmiljøloven §18-2

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Arbeidsmiljøloven §18-2 Re: Arbeidsmiljøloven §18-2

#17074
Christer Alexander Jenson
Gjest

Arbeidsmiljøloven § 18-2 er en hjemmel som kan brukes for å unnta opplysninger, men ikke dokumenter, bestemmelsen går noe lenger enn forvaltningslovens tilsvarende bestemmelser om taushetsplikt for personlige forhold (se Justisdepartementets lovavdeling JDLOV-2009-8027 23. februar 2010).

Avslag på innsyn påklages ved å henvende seg til vedkommende organ og be om at avslaget overprøves. For Arbeidstilsynet vil dette vanligvis være Direktoratet for arbeidstilsynet, eller Arbeids- og sosialdepartementet hvis direktoratet har avslått i første instans.