Re: Anonymitet bør kanskje ha sin pris?

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Anonymitet bør kanskje ha sin pris? Re: Anonymitet bør kanskje ha sin pris?

#18686
Sven Marti
Gjest

Jeg har grunn til å tro at datainnsamlingen som FAD har startet som underlag til en ?debatt? med tittelen ?Åpenhet til hvilken pris? kan bli relativt lite vitenskapelig (les sannhetssøkende).

Jeg tror det er hensiktsmessig at offentlighetsutvalget (eller krefter knyttet til utvalget) allerede nå starter en egen innsamling av argumenter mot en kvalitativ innskrenkning av offentlighetsloven, før JD hastegjennomfører et lovforslag like før en ferie el.l. (uten at det blir noen reell debatt).

Det vesentlige må være å hindre masseinnsyn, ikke anonyme innsyn.

En tredje måte å løse problemet på (utover å ?nulle? det offentliges kostnad eller øke kostnad for anonyme innsyn) er å innføre en saklig volumbegrensning som gjelder alle (både anonyme og ikke-anonyme) samtidig som man øker kostnadene ved å operere med flere anonyme identiteter.

For eksempel så OEP endres slik at man måtte bruke en kjent identitet, f.eks. via MinID (eller bruke et eksisterende telefonnummer ? svar fås ved engangspassord sendt per SMS) for å søke om innsyn. OEP burde så automatisk anonymisere ALLE innsynsforespørslene slik at det ikke er mulig å vite hvem som søker innsyn (heller ikke de som ønsker å være kjent). Dette ville også øke kostnaden litt for alle som søker om innsyn (det er ikke bare å klikke i dialogboksene i OEP, man må logge seg inn (eller skaffe en rekke teleabbonoment uten katalogoppføring)). Kostnadsøkningen er minimal for de som har et reelt behov for innsyn, men sannsynligvis tilstrekkelig ?avskrekkende? for de som ber om innsyn nesten bare som sjikane. Masseinnsyn (omgåelse av en saklig kvantitativ begrensning) er da relativt kostbar (benytte seg av en rekke venner eller skaffe en rekke mobilabbonoment).

Unntak bør tillates for de som ønsker å gjøre habilitetsinnsigelser gjeldende (i enkelte saker vil jo instansen utfra konteksten automatisk forstå hvem som mest sannsynlig står bak en innsynsforespørsel). Men dette må være en opsjon som ?koster litt? (f.eks. ved å krysse en boks for at man ønsker en egen habilitetsvurdering).