Re: §5 i offentlighetslova

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål §5 i offentlighetslova Re: §5 i offentlighetslova

#18242
Arne Jensen
Gjest

Det er riktig. Regelen gir muligheter for å utsette offentlighet til et senere tidspunkt «i saksførebuinga», og da må det være nokså åpenbart at man ikke kan utsette innsynet lenger enn til at saken er ferdig behandlet, Og så skal det jo, som det fremgår av lovteksten, ganske mye til for å kunne utsette offentlighet. Innsyn må gi et direkte misvisende bilde av saken, og dette må i tillegg skade klare private eller samfunnsmessige interesser. Begge vilkår må være oppfylt – såkalt kumulative vilkår.