Re: §25 Unntak for tilsettingssaker

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål §25 Unntak for tilsettingssaker Re: §25 Unntak for tilsettingssaker

#18552
Kristine Foss
Gjest

Nei, rette unntakshjemmel er § 25(1), ingen andre. Etter denne kan dokumenter i ansettelsessaker, unntas fra offentlighet. Innstillinger og vurderinger av søker omfattes av ordlyden og er nevnt som eksempler på hva som kan unntas i Justisdepartementets rettleder i offentleglova. Dvs. det er ingen tvil om at de opplysningene du etterspør, er omfattet av unntaket, og det er neppe grunnlag for å si at de strekker unntaket for langt ved å unnta dette. Hvis du skal klage må dette bli på manglende merinnsyn etter § 11 – dvs at du mener hensynet til offentlig innsyn veier tyngre enn behovet for unntak.