Re: §13 – Krav på å få en sammenfatning av sakens innhold?

Presseforbundet Still spørsmål Re: §13 – Krav på å få en sammenfatning av sakens innhold?

#18548
Oliver Orskaug
Gjest

Et ekstra innspill. Selv om departementet unntar saken med sine hjemler henvist i Offentlighetsloven, så kan du gå på retten.

Tvisteloven har flere innsynshjemler og det er ganske mye du kan få ut. Se paragraf 14-2, og de paragrafene denne viser til. Har selv benyttet meg av det en rekke ganger. Og når saken kommer opp for retten en gang, kan du også be om kopier av alle dokumenter eller eksempel lyd, bilder osv partene leverer opp til dommerens bord under hovedforhandlingene. Jeg fikk selv en del dokumenter nylig som ikke var lagt frem i forkant av saken, men som dukket opp underveis i saken.

Ikke glem at du også har krav på berammingslister, vitnelister, lister over advokater og til slutt regningen for det hele.

Eneste minus er at det er en del bestemte datoer du kan få ut dokumenter i forhold til når saken er berammet.