Re: §13 – Krav på å få en sammenfatning av sakens innhold?

Presseforbundet Still spørsmål Re: §13 – Krav på å få en sammenfatning av sakens innhold?

#18550
Kristine Foss
Gjest

hei!

Du har ikke krav på at de lager en slik sammenfatning, og slik jeg ser det er det bedre å få ut sladdet versjon. Penget med dokoumentinnsyn er jo nettopp at du skal kunne se grunnlagsdokumentene, og ikke den versjonen forvaltningen gir.. Selv om en sladdet versjon ikke alltid er så informativ, skal det, hvis dep følger loven, være mulig å finne ut hva saken handler om. Er det veldig mye som er tatt bort, bør du vurdere å klage eller ta saken inn for Sivilombudsmannen.