Re: § 15,3

#18436
Leonard
Gjest

Hei!

Jeg ville begynt med å se om jeg fikk noen ideer av å se på utkastene til klagebrev på disse sidene for 15.1 og 15.2 for å se om jeg fikk noen ideer.jeg ville også sett i Justisdepartementets veileder for offentlighetsloven som du finner under ?veiledninger? på disse sidene.

Selv om det sikkert ikke har betydning ville jeg også ha funnet ut om mottakeren er et underordnet organ eller ikke, eventuelt om direktoratet er det under/overordnet avsenderen. Det vil si om det er et dokument som er nevnt i § 15.1 eller 15.2.

Det kan se ut som om direktoratet har ?hjemmelen? for å unnta dokumentet på plass. Det er ikke nok å ha en hjemmel, de må også påvise at det å utlevere dokumentet har en skadevirkning på saksbehandlingen. Hvis de ikke kan det så vil de måtte levere ut dokumentet etter § 11.