Svar til: Innsyn i klagebrev

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Innsyn i klagebrev Svar til: Innsyn i klagebrev

#36995
Cathrine Løvaas
Gjest

Hei!

Det var i 2014 en sak i høyesterett som gjaldt åpning va en grav. Dette var etter at dte lokale kirkerådet hadde nektet åpning av grav, hvorpå saken ble klaget inn til Bjørgvin bispedømmeråd. Da disse fastholdt avgjørlsen, ble saken tatt inn for rettsystemet og endte altså i høyesterett. Kan man få innsyn i denne saksgangen hos kirke og Bispedømmerådet, og hvordan får man det?