Svar til: Offentlig område?

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Offentlig område? Svar til: Offentlig område?

#36926
Nils E. Øy
Gjest

Det er ikke lett å svare på dette uten nærmere opplysninger. Selv om dere mener å ha hjemmel til å stanse/dirigere trafikk i forbindelse med trafikkuhell og ulykker, så har dere antakelig ikke politimyndighet?

Ved ulike hendelser der politiet avsperrer et område vil pressefolk respektere disse, også fordi pressefolkene i mange tilfeller vil slippe innenfor sperringene dersom forholdene tillater det, og det f eks ikke er risiko for at bevis eller annet blir ødelagt. Pressefolk skal dessuten vise pressekort og legitimere seg, og selvsagt ikke opptre slik at man hindrer redningsarbeid mv.