Svar til: Muligheten for å få innsyn i avsluttende straffesaker (linken fungerte ikke)

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Muligheten for å få innsyn i avsluttende straffesaker (linken fungerte ikke) Svar til: Muligheten for å få innsyn i avsluttende straffesaker (linken fungerte ikke)

#36808
Nils E. Øy
Gjest

Hvis dette gjelder en straffesak, kan det være vanskelig å få innsyn, etter de regler som gjelder i dag. Straffesakdokumenter skal lagres ved det politikammer/distrikt som etterforsket saken og førte den for retten, inntil de leverer dokumentene til Statsarkivet. Antakelig er det ikke skjedd ennå, for en sak fra 1993.

I tvistelovsaker/sivilsaker oppbevares dommer i domstolene, før de overføres til Statsarkivet etter ca 30 år, og de er lettere å få innsyn i, hvis du kan identifisere saken.

Hvis saken ble omtalt i aviser den gang, er det vel lettest å finne den i gamle avisårganger, på biblioteket.