Svar til: Hei. Er styremøtet i Helsehuset IKS offentlig? Det eies av sju kommuner.

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Hei. Er styremøtet i Helsehuset IKS offentlig? Det eies av sju kommuner. Svar til: Hei. Er styremøtet i Helsehuset IKS offentlig? Det eies av sju kommuner.

#35765
Nils E. Øy
Gjest

Hei. Et helsehus som eies av sju kommuner er  jo «offentlig eid», men dessverre er gjelder ikke kommunelovens regler om åpne møter i folkevalgte organer i interkommunale selskaper (IKS), med mindre dette er spesielt fastsatt av eierne i vedtekt, avtale eller lignende. Det er altså ingen ting i veien for at eierne kan bestemme at møtene skal være åpne. Medieorganisasjonene har i flere omganger foreslått at også IKS-selskaper skal omfattes av regler om møteoffentlighet, men har så langt ikke fått gehør i departementene for dette.

Derimot gjelder offentlighetsloven for de fleste offentlige eide IKS-selskaper, selv om denne type selskaper kalles selvstendig rettssubjekt og i utgangspunktet faller utenfor lovens primære virkeområde, som er statlig, fylkeskommunal og kommunal forvaltning. Selvstendig rettssubjekt som eies/styre av det offentlige vil likevel falle inn under loven etter § 2, når de ikke driver er i en konkurransesituasjon med private virksomheter og på samme vilkår. Det er derfor sterkt sannsynlig at det kan kreves innsyn i dokumenter i IKS Helsehuset, og at det skal føre offentlig journal for sine dokumenter.