Svar til: Er Bispedømmerådet omfattet av offentlighetsloven

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Er Bispedømmerådet omfattet av offentlighetsloven Svar til: Er Bispedømmerådet omfattet av offentlighetsloven

#32358
Vegard Venli
Gjest

Ja det vil jeg tro.

Ombudsmannen slo f.eks. fast at offl/forvaltningsloven gjaldt for et kirkelig fellesråd: https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/tilsetting-av-kirkeverge-og-innsyn-i-sokerliste-article3406-114.html