Svar til: Dokumenter fra organ som ikke er omfattet av off.lov.

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Dokumenter fra organ som ikke er omfattet av off.lov. Svar til: Dokumenter fra organ som ikke er omfattet av off.lov.

#31542
Christer Alexander Jenson
Gjest

Ethvert organ har plikt til å ta stilling til innsynsspørsmålet på selvstendig grunnlag. I prinsippet vil dette si at et direktorat kan gi innsyn selv om overordnet departement har avslått.

At avsender av dokumentet ikke er omfattet av offentleglova er ikke relevant, og avsenders standpunkt er heller ikke relevant for mottakers vurderinger (her med forbehold for taushetspliktsituasjoner).

Dette gjelder med ett forbehold, og det er hvis dokumentet mottas fordi behandlende organ er klageinstans (typisk Fylkesmannen) og skal behandle klage over underinstansens vedtak om å avslå  innsyn fordi underinstansen ikke er omfattet av loven.