Svar til: Unntatt offentlighet – hvor mye kan sladdes?

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Unntatt offentlighet – hvor mye kan sladdes? Svar til: Unntatt offentlighet – hvor mye kan sladdes?

#30955
Christer Alexander Jenson
Gjest

Hvilke opplysninger som skal føres i journalen følger av arkivforskriften § 2-7. I tredje ledd heter det at hvis det ikke er mulig å registrere et dokument med fullverdige opplysninger uten å røpe opplysninger underlagt taushetsplikt eller opplysninger allmennheten ikke har ubetinget rett til innsyn i kan man i den offentlige journalen bruke «nøytrale kjenneteikn, utelatingar eller overstryking». Det er det som har skjedd her. Innhold, sakstittel, og avsender/mottaker er de feltene som vanligvis omfattes av slike begrensninger.

I dette tilfellet kan det være snakk om en personalsak (P, PL, og L er vanlige tilgangskoder for personalsaker). Dokument #1 i en personalsak vil ofte være tilbudet om stilling.