Svar til: Kvalifikasjonsprinsippet og offentlig ansettelse

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Kvalifikasjonsprinsippet og offentlig ansettelse Svar til: Kvalifikasjonsprinsippet og offentlig ansettelse

#30505
Petimeteret
Gjest

Søkere som mottar kopi av utvidet søkerliste og informasjon om andre søkere vil sjelden være bunden av taushetsplikt. De taushetsbelagte opplysningene vil som regel utelates.

 

Og skulle de ikke utelates, så er det fortsatt bare taushetsbelagte opplysninger du ikke kan videreformidle.