Svar til: Kvalifikasjonsprinsippet og offentlig ansettelse

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Kvalifikasjonsprinsippet og offentlig ansettelse Svar til: Kvalifikasjonsprinsippet og offentlig ansettelse

#30482
Christer Alexander Jenson
Gjest

Søkere som mottar kopi av utvidet søkerliste og informasjon om andre søkere vil imidlertid være bundet av taushetsplikt for det de mottar av taushetsbelagt informasjon i denne oversendelsen, jfr. forvaltningsloven § 13b annet ledd. Informasjonen kan heller ikke brukes for annet formål enn å ivareta partens eget tarv i saken. Taushetsplikten er straffesanksjonert.