Svar til: Kvalifikasjonsprinsippet og offentlig ansettelse

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Kvalifikasjonsprinsippet og offentlig ansettelse Svar til: Kvalifikasjonsprinsippet og offentlig ansettelse

#30390
Trygve W. Moxness
Gjest

Hei,

Det er fastsatt i Fovaltningslovforskriften kapittel 5 at søkerne har utvidet innsynsrett. Offentlige virksomheter plikter å sende søkerne både utvidet søkerliste, og søkernes komplette søknader dersom det anmodes om dette. (Mulig det finnes noen unntaksbestemmelser vedrørende veldig personlige opplysninger, men disse unntaksbestemmelsene må den offentlige virksomheten i så fall opplyse om). Forvaltningslovsforskriften kapittel 5 finnes her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-12-15-1456#KAPITTEL_5

 

Journalister og andre utenforstående kan benytte Offentleglova § 25, 2. ledd. til å få utlevert «ei søkjarliste som skal innehalde namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustad- eller arbeidskommune for kvar søkjar»