Svar til: Kvalifikasjonsprinsippet og offentlig ansettelse

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Kvalifikasjonsprinsippet og offentlig ansettelse Svar til: Kvalifikasjonsprinsippet og offentlig ansettelse

#30228
Christer Alexander Jenson
Gjest

Kvalifikasjonsprinsippet i offentlig sektor innebærer at den personen som i størst grad oppfyller kvalifikasjonskravene i utlysningen skal tilsettes. Kvalifikasjonskravet innebærer ingen tilsettingsplikt – en offentlig arbeidsgiver kan alltid velge å trekke ansettelsen og så utlyse ny stilling. Egnethetsbegrepet er en vurdering av hvor godt den konkrete søkeren passer inn i stillingen og på arbeidsplassen, herunder f.eks. personlighet, vaner, tilegnede rutiner, og en del av de andre tingene man forsøker å få et blikk av under intervjuet.

Det følger noen prosesskrav med kvalifikasjonsprinsippet. Skal du la egnethet være avgjørende må du ta inn alle de best «papirkvalifiserte» på intervju, for gjør du ikke det har du jo egentlig ikke noe grunnlag for å si noe om egnethet.

Jeg er usikker på i hvor stor grad du vil lykkes med en offl. § 13.3-vinkling. Årsaken til dette er at «konkurrentene» i en ansettelsessak har svært begrenset innsyn i saken selv (se forvaltningslovforskriften kapittel 5), og når ansettelsessaker kan unntas med hjemmel i offl. § 25 vil det få stor betydning for hvilke dokumenter du kan få innsyn i. Kommunen vil sannsynligvis ikke praktisere det slik at partene ved å samtykke etter offentleglova kan overdra til deg en større rett enn de har selv.