Svar til: Spørmål om anbud

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Spørmål om anbud Svar til: Spørmål om anbud

#29333
Nils E. Øy
Gjest

Hei – det hører vel med i vår «gråsone»…

Tidligere var det administrasjonsdepartementet som administrerte regelverket og laget flere gode veiledninger om reglene. Hvis du vil gå den veien, kan du høre enten med Kommunal- og moderniseringsdepartementet eller Nærings- og fiskeridepartementet. Hvis du vil ha et personnavn, så prøv Robert Myhre, Myhre & Co advokatfirma AS.