Svar til: Taushetsplikt -navn på foreldre

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Taushetsplikt -navn på foreldre Svar til: Taushetsplikt -navn på foreldre

#29217
Christer Alexander Jenson
Gjest

Det er en selvmotsigende begrunnelse. Hvis unntaksbegrunnelsen (for hele brevet) er § 13.1 har kommunen ikke rettslig adgang til å vurdere meroffentlighet. Hvis unntaksbegrunnelsen for disse konkrete opplysningene (navnene) er § 13.1 er jeg enig med Vegard.