Svar til: ingen rettsavgjørelse enda

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål ingen rettsavgjørelse enda Svar til: ingen rettsavgjørelse enda

#27003
Nils E. Øy
Gjest

Om medier kan publisere navn og/eller bilde har ikke nødvendigvis noe å gjøre med hvorvidt det har vært rettssak eller falt en dom. Det er mange andre forhold som kan innvirke på hva som er vanlig eller etisk akseptabelt i slike tilfeller. Det er vanskelig å svare mer presist, når omstendighetene ikke er nærmere beskrevet.