Re: Habilitet

#18674
Mari Andersen
Gjest

Hei!

Jeg gjorde aktuelt departement(klageorganet) oppmerksom på problemstillingen og ba om at saken ble behandlet på nytt. Jeg avventer hva de gjør med saken før jeg gjør noe mer.

Jeg ser også en generisk problemstilling her. Et statlig organ har en vesentlig del av sin kommunikasjon med overordnet statlig organ. Innsynsklager på underordnet organ vil da gå til overordnet organ. Da bør etter mitt skjønn ikke fagmiljøet de kommuniserer med i det daglige behandle innsynsklage.