Saker arkiv: 2019

2019

desember

Sak 123/19

Brudd på god presseskikk

NN mot Agderposten

Sak 139/19

Brudd på god presseskikk

NN mot Bergens Tidende

Sak 138/19

Brudd på god presseskikk

Anne-Grethe Tveter mot Smaalenenes Avis

Sak 120/19

Ikke brudd på god presseskikk

Gry Gaard mot iTromsø

Sak 119/19

Kritikk

Kenneth Jonassen mot Telemarksavisa

Sak 121/19

Ikke brudd på god presseskikk

Raymond Skjærstad mot Finansavisen

Sak 083/19

Brudd på god presseskikk

Øksnes kommune ved kommunalsjef og rådmann mot Øksnesavisa

Sak 063/19

Brudd på god presseskikk

Magne K. Eckhoff mot Sandefjords Blad

Sak 150/19

Ikke brudd på god presseskikk

A: Mona Levin B: Lars-Toralf Utnes Storstrand mot NRK, NRK Satiriks

Sak 090/19

Kritikk

Stine Benedicte Sveen med samtykke fra reineier Per Lars Kitti mot NRK

Sak 117/19

Ikke brudd på god presseskikk

Adv. Tony A. Vangen pva Bernt D. Ellingsen mot Dagens Næringsliv

Sak 062/19

Ikke brudd på god presseskikk

Elling André Lillefuhr mot Adresseavisen

oktober

Sak 015/19

Ikke brudd på god presseskikk

KFUK-KFUM Global mot Bergens Tidende

Sak 014/19

Ikke brudd på god presseskikk

KFUK-KFUM Global mot Vårt Land

Sak 011/19

Ikke brudd på god presseskikk

KFUK-KFUM Global mot Aftenposten

Sak 018/19

Ikke brudd på god presseskikk

KFUK-KFUM Global mot Dagsavisen

Sak 019/19

Brudd på god presseskikk

KFUK-KFUM Global mot Dagen

Sak 017/19

Ikke brudd på god presseskikk

KFUK-KFUM Global mot Adresseavisen

Sak 016/19

Brudd på god presseskikk

KFUK-KFUM Global mot Stavanger Aftenblad

Sak 137/19

Brudd på god presseskikk

NN mot Lillesands-Posten

Sak Sak 089/19

Ikke brudd på god presseskikk

Adv. Arild Paulsen pva klient mot Dagens Næringsliv