Saker arkiv: 2019

2019

oktober

Sak 015/19

Ikke brudd på god presseskikk

KFUK-KFUM Global mot Bergens Tidende

Sak 014/19

Ikke brudd på god presseskikk

KFUK-KFUM Global mot Vårt Land

Sak 011/19

Ikke brudd på god presseskikk

KFUK-KFUM Global mot Aftenposten

Sak 018/19

Ikke brudd på god presseskikk

KFUK-KFUM Global mot Dagsavisen

Sak 019/19

Brudd på god presseskikk

KFUK-KFUM Global mot Dagen

Sak 017/19

Ikke brudd på god presseskikk

KFUK-KFUM Global mot Adresseavisen

Sak 016/19

Brudd på god presseskikk

KFUK-KFUM Global mot Stavanger Aftenblad

Sak 137/19

Brudd på god presseskikk

NN mot Lillesands-Posten

Sak Sak 089/19

Ikke brudd på god presseskikk

Adv. Arild Paulsen pva klient mot Dagens Næringsliv

Sak 073/19

Ikke brudd på god presseskikk

Tolga kommune ved rådmann Siv S. Sjøvold mot Verdens Gang

Sak 078/19

Ikke brudd på god presseskikk

NN mot ABC Nyheter