Slik konkluderte PFU

Blant de mange sakene PFU hadde til behandling i sitt februar-møte, kom utvalget til at ni redaksjoner hadde begått presseetiske overtramp.

Her følger en kort oversikt over PFUs konklusjoner 27. februar 2018:

Sak 128/17 – Tom Ivar Brate og Sigrun Jahren mot SunnmørspostenIKKE BRUDD
Sak 182/17 – Piraya Film mot Ny TidBRUDD
Sak 196/17 – Adv Mona Danielsen pva klient mot Se og Hør – BRUDD
Sak 200/17 – Hans Lysglimt Johansen mot Dagens NæringslivIKKE BRUDD
Sak 233/17 – NN mot Haugesunds Avis – IKKE BRUDD
Sak 234/17 – NN mot På Høyden – IKKE BRUDD
Sak 239/17 – Stig Finslo mot ResettBRUDD
Sak 245/17 – Sigurd Vedvik mot Tønsbergs BladIKKE BRUDD
Sak 247/17 – NN mot Akers Avis Groruddalen – BRUDD
Sak 256/17 – Adv Lars Chr. Sunde pva klient mot FinansavisenBRUDD
Sak 249 A og B/17 – A: Helene Spro, B: Anne-Lise Juul mot Radio LaagendalenBRUDD
Sak 268/17 – NN mot VardenKRITIKK
Sak 269A/17 – NN mot Kragerø Blad Vestmar – UTSATT
Sak 280/17 – NN mot Khrono – BRUDD
Sak 005/18 – NN mot Østlendingen – BRUDD 

I møtet behandlet  PFU også klagesaker  som var instilt med konklusjonen «ikke brudd på god presseskikk» etter forenklet behandling.  Av disse ble én sak sendt tilbake til sekretariatet for full behandling. I tillegg ble PFU forelagt saker som var foreslått avvist  av formelle årsaker (manglende samtykke etc.). Også saker der klager og innklaget er blitt enige om en minnelig løsning, ble referert for utvalget.

Behandlingen av fem saker ble streamet av Journalisten.