Seks redaksjoner felt i PFU

Flere av fellelsene ble knyttet til gjengangere i presseetikken: mangel på samtidig imøtegåelse (VVP 4.14) og kontroll av opplysninger (VVP 3.2).

PFU avholdt også sitt møte i april digitalt via Teams, slik de gjorde i mars, dette grunnet korona-situasjonen.

Elleve saker som har gjennomgått ordinær klagebehandling med full tilsvarsrunde ble behandlet.

Slik konkluderte PFU:

Sak 217/19 ‐ Ingrid Eik mot Nationen – KRITIKK (4.14)
Sak 218/19 ‐ Ingrid Eik mot NRK – BRUDD (4.1, 4.14 – dissens)
Sak 256/19 ‐ Dyrebeskyttelsen i Norge mot Sandefjords Blad – IKKE BRUDD
Sak 006/20 ‐ Undervisningsbygg Oslo KF mot Tungt.no – BRUDD (3.2, 4.2)
Sak 114/19 ‐ Bente F. Løken mot Smaalenenes Avis – BRUDD (3.2, 4.1, 4.17)
Sak 234/19 ‐ Margunn Blix mot iFinnmark/Finnmarken – KRITIKK (4.4)
Sak 002/20 ‐ Inger Nordlund og Jan Helge Roe mot Telemarksavisa – IKKE BRUDD
Sak 018/20 ‐ Ann‐Elen Waage Drivenes mot Marsteinen – BRUDD (4.14)
Sak 260/19 ‐ Espen Ottosen mot Verdens Gang – IKKE BRUDD
Sak 271/19 ‐ NN og XX mot ABC Nyheter – IKKE BRUDD
Sak 248/19 ‐ NN mot Klassekampen – IKKE BRUDD

PFUs vurdering og diskusjon i de ti første sakene ble streamet av Journalisten.

Utvalgets uttalelser (argumentasjon for konklusjonene) blir publisert i PFU-basen når disse er formidlet partene.

Andre saker
For øvrig behandlet PFU også saker som har blitt gjenstand for forenklet behandling. Det innebærer at sekretariatet har sendt partene en innstilling som konkluderer med «ikke brudd på god presseskikk», uten at det er innhentet tilsvar fra innklaget redaksjon. Én av disse klagesakene ble sendt tilbake til sekretariatet for full behandling. De øvrige ble vedtatt av PFU i tråd med sekretariatets innstilling.

Neste møte i PFU er onsdag 27. mai.