Fire felt av PFU

Finansavisen, Ruijan Kaiku, Arkitektur N og Dagbladet ble felt av PFU, i det første møte avholdt hel-digitalt.

Grunnet situasjonen for tiden med spredningen av koronavirus i samfunnet, kunne PFU ikke avholde sitt møte på vanlig måte i NPs lokaler.  Utvalget avholdt derfor møtet digitalt – med stream via Journalisten.no.

Slik konkluderte PFU i sakene som har gjennomgått full behandling:

Åpne saker:

Sak 191/19 – Jan Hanvold mot Dagen – IKKE BRUDD

Sak 201/19 – Chris Rynning mot E24 – IKKE BRUDD

Sak 202/19 – Chris Rynning mot VG – IKKE BRUDD

Sak 242/19 – Harald Nils Røstvik mot Arkitektur N – BRUDD 4.15

Sak 252/19 – Lasse Kjus mot Finansavisen – KRITIKK 4.1

Sak 275/19 – Trygg Jakola mot Ruijan Kaiku – BRUDD 3.2

Lukkede saker:

Sak 183/19 – NN mot Dagbladet – BRUDD 4.8

Sak 238/19 – NN mot Haugesunds Avis – IKKE BRUDD

Andre saker

PFU behandlet også saker som har vært gjenstand for såkalt forenklet behandling, der sekretariatet har innstilt på «ikke brudd». I én av disse sakene vedtok PFU at det skal igangsettes full behandling.

For øvrig ble PFU orientert om en rekke klager som er avvist av formelle årsaker (manglende samtykke, klagefrist utløpt etc.)