Seks fellelser

Tre brudd, tre kritikk og tre ikke brudd. Slik konkluderte PFU i april-møtet i sakene som har gjennomgått full behandling.

Saker med full behandling:
Sak 216/17 – Hans Lysglimt Johansen mot Vårt LandBRUDD (4.15) (1 dissens)
Sak 278ABC/17 – A: Emil Müller, B: Steffen A. Sleire, C: Martin Gjesdal mot Verdens Gang KRITIKK (2.6) (1 dissens)
Sak 290/17 – Stig Traavik mot FinansavisenKRITIKK (3.2)
Sak 291/17 – Stig Traavik mot VGKRITIKK (4.14)
Sak 293/17 – Sykehuset Innlandet mot Gudbrandsdølen DagningenBRUDD (3.2, 4.14)
Sak 012/18 – NN mot Tvedestrandsposten – IKKE BRUDD
Sak 026/18 – Anne-Karin og Kjell Olav Sjøli mot Aura AvisBRUDD (3.2)
Sak 047/18 – Varangerfestivalen mot NRKIKKE BRUDD
Sak 048/18 – NN mot Nye TromsIKKE BRUDD

Saker med forenklet innstilling
I møtet behandlet PFU også klagesaker med forslag om forenklet behandling, det vil si at sekretariatet har innstilt på ikke brudd uten at det har vært gjennomført tilsvarsrunde.  Én av disse sakene – en klage mot NRK – ble sendt tilbake til sekretariatet for full behandling.

Andre saker
For øvrig ble PFU forelagt saker der partene har kommet til en minnelig ordning (enighet mellom klager og innklaget) og klagen er trukket.

Web-TV
Fagbladet Journalisten overførte behandlingen av seks saker direkte via sine nettsider: sak 278ABC/17, sak 047/18, sak 216/17, 290/17, 291/17 og 293/17.

PFUs uttalelser
Utvalgets uttalelser blir publisert her på nettsidene i PFU-basen når disse er renskrevet og formidlet partene.