Flere 3.2- og 4.14-fellelser

PFU felte fem redaksjoner i det siste møtet før sommerferien. Flere av fellelsene skyldtes manglende opplysningskontroll og samtidig imøtegåelse.

Saker med full behandling
På sakslista til PFU i det siste møtet før sommeren, var det ni saker som har gjennomgått full behandling. Flere saker krevde lange diskusjoner før utvalget falt ned på en konklusjon.

I følgende fem saker kom PFU til at mediet ikke har opptrådt i tråd med de presseetiske reglene:

Sak 034/19 – Petra Oppegård mot Enebakk AvisBRUDD (3.2, 4.14, 4.17)
Sak 039/19 – Formuesforvaltning AS mot FinansavisenBRUDD (3.2, 4.14)
Sak 084/19 – Astrologiskolen Herkules mot NettavisenBRUDD (3.2, 4.4)
Sak 086/19 – NN mot LofotpostenBRUDD (4.14)
Sak 080/19 – NN mot Bergens Tidende – BRUDD (4.7, 4.14)

Videre gikk tre redaksjoner fri idet utvalget (flertallet) kom til at mediet ikke har brutt god presseskikk:

Sak 281/18 – Eivor Lægreid mot Aftenposten – IKKE BRUDD (dissens)
Sak 055/19 – Solvor Kleppe mot Telemarksavisa – IKKE BRUDD (dissens)
Sak 051/19 – Mona og Bård Wendelborg mot Smaalenenes Avis – IKKE BRUDD

For øvrig ble en sak utsatt:

Sak 294/18 – Soheila Yalpani pva Danny Hayes mot Bodø Nu

Andre saker
PFU behandlet også flere klagesaker der sekretariatet hadde foreslått forenklet saksbehandling og innstilt på «ikke brudd på god presseskikk», uten å innhente tilsvar fra partene. Én av disse sakene ble sendt tilbake til sekretariatet for full behandling.

For øvrig ble utvalget forelagt klagesaker der partene er blitt enige om en minnelig løsning, samt klager som må avvises / henlegges av formelle årsaker (foreldet, mangler samtykke, utenfor PFUs mandat, manglende medvirkning etc.).

Web-TV
Fagbladet Journalisten overførte fra behandlingen av fire saker direkte via sine nettsider. Det var klager mot Aftenposten, Bodø Nu, Telemarksavisa og Nettavisen.
Se opptak her.

PFUs uttalelser blir publisert i PFU-basen når de er renskrevet og formidlet partene.

Neste  møte i PFU er 28. august 2019.