Fem redaksjoner felt i PFU

I klagesakene som har vært gjenstand for full saksbehandling, kom PFU til at fire medier - NRK, Raumnes, Fagbladet og Fri Fagbevegelse - hadde opptrådt kritikkverdig. I tillegg konkluderte utvalget med at Nordlys har brutt god presseskikk i dekningen av PCI-saken.

Slik konkluderte PFU i sakene som har gjennomgått full behandling:

Sak 036/18 – Broadnet AS mot NRK – KRITIKK (3.2)
Sak 079/18 – Ny Tid mot Faktisk – IKKE BRUDD
Sak 040/18 – Orange Helse AS mot Aftenposten – IKKE BRUDD
Sak 041/18 – Orange Helse AS mot Bergens Tidende – IKKE BRUDD
Sak 042/18 – Orange Helse AS mot Stavanger Aftenblad – IKKE BRUDD
Sak 043/18 – Orange Helse AS mot Fagbladet – KRITIKK (3.2)
Sak 044/18 – Orange Helse AS mot Fri Fagbevegelse – KRITIKK (3.2)
Sak 074/18 – Helse Nord RHF mot Nordlys – BRUDD (3.2, 4.13)
Sak 090/18 – Frank Steinsvik mot Lillesands-Posten – IKKE BRUDD
Sak 125/18 – NN mot Eidsvoll Ullensaker Blad – IKKE BRUDD
Sak 075/18 – Adv Per Danielsen pva klient mot Raumnes – KRITIKK (3.3)

Sammendrag og PFUs uttalelser publiseres i PFU-basen når disse er formidlet partene.

Andre saker
I møtet behandlet PFU også klagesaker som var innstilt på ikke brudd etter forenklet behandling. Utvalget konkluderte i tråd med innstillingen i disse sakene.

Videre ble PFU orientert om klager som er avvist av formelle årsaker,  og klagesaker der det er oppnådd minnelig ordning (enighet mellom klager og innklaget) og/eller at klagen er trukket av klager.

Stream  fra møtet
Journalisten.no strømmet behandlingen av tre klagesaker via sine nettsider:

Sak 036/18 – Broadnet AS mot NRK – KRITIKK (3.2)
Sak 079/18 – Ny Tid mot Faktisk – IKKE BRUDD
Sak 040/18 – Orange Helse AS mot Aftenposten – IKKE BRUDD

Opptak fra behandlingen kan ses via fagbladet nettsider.