Årets siste PFU-uttalelser

Sju av tolv saker endte med fellelse i PFUs siste møte i år. I flere saker ble det tatt dissens.

Slik konkluderte PFU i de tolv sakene som har gjennomgått full behandling:

Åpne saker:
Sak 062-19 – Adv. Elling André Lillefuhr mot Adresseavisen – ikke brudd (etter en samlet)
Sak 063-19 – Magne K. Eckhoff mot Sandefjords Blad – brudd (3.2)
Sak 083-19 – Øksnes kommune ved rådmann og kommunalsjef mot Øksnesavisa – brudd (2.3, 3.2, 4.2 og 4.14.)
Sak 117-19 – Adv. Tony A. Vangen pva Bernt D. Ellingsen mot Dagens Næringsliv – ikke brudd
Sak 119-19 – Kenneth Jonassen mot Telemarksavisa – kritikk (3.2) (dissens)
Sak 090-19 – Stine Benedicte Sveen pva. Per Lars Kitti mot NRK – kritikk (3.3) (dissens)
Sak 150-19 – (A) Mona Levin (B) Lars-Toralf Utnes Storstrand mot NRK – ikke brudd (dissens)
Sak 121-19 – Raymond Skjærstad mot Finansavisen – ikke brudd (etter en samlet)
Sak 120-19 – Gry Gaard mot iTromsø – ikke brudd (etter en samlet)
Sak 138-19 – Anne-Grethe Tveter mot Smaalenenes Avis – brudd (4.1)

Lukkete saker:
Sak 139-19 – NN mot Bergens Tidende – brudd (4.8)
Sak 123-19 – NN mot Agderposten – brudd (3.2)

Ti av sakene (de åpne) ble streamet av fagbladet Journalisten og PFUs behandling kan ses i opptak her.

Andre saker
Utvalget vurderte også flere saker som har fått forenklet behandling, der sekretariatet har innstilt på ikke brudd uten å gjennomføre tilsvarsrunde mellom partene. I alle disse sakene ble innstillingen tatt til følge.

Første møte i PFU i 2020 er onsdag 29. januar.

PFUs uttalelser publiseres når disse er renskrevet og formidlet partene.