Tilbake til "Statistikk"

Statistikk 2014

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mottok 207 klager i løpet av årets seks første måneder. Det er en økning på 11 % fra i fjor, da var antall klager 186.

Korte fakta:   

Pressens Faglige Utvalg behandlet 188 klager (185 i 2013)
Pressens Faglige Utvalg mottok 207 klager (186 i 2013)
Utvalget avga 59 uttalelser (79)
29 klager fikk medhold (42)
Mediene gikk fri (etter full behandling) 30 ganger (37)
De resterende sakene (129) ble behandlet forenklet (ikke brudd), løst i minnelighet, trukket, avvist eller henlagt (106)

Her kan du lese sakene i PFU-basen.

Tilbake til "Statistikk"