NN mot TV 2

PFU-sak 042/23


TV 2 brøt ikke god presseskikk

TV 2 brøt ikke god presseskikk da de lot en alenemor fortelle om hvordan hun opplevde hverdagen som fattig. Redaksjonen godtgjorde at den hadde opptrådt tilstrekkelig kildekritisk, og tatt hensyn til konsekvensene eksponeringen kunne få for barna.

 

TV 2 viste en episode om norsk fattigdom i serien «Norge bak fasaden». I et innslag fortalte en kvinne om utfordringene hun opplevde som fattig mor.

Klager:
En bekjent av barnas far klagde med fars samtykke. Klager anførte at TV 2 ble kontaktet i god tid før programmet ble vist, og at det da ble påpekt at mor ikke var så fattig som det ble gitt inntrykk av. Slik klager så det, skulle TV 2 kontrollert opplysningene bedre og vært mer kildekritisk. Klager pekte på bakenforliggende momenter som han mente burde kommet frem. Klager mente også at TV 2 ikke hadde tatt tilstrekkelig hensyn til konsekvensene av medieomtalen for barna.

Mediet:
TV 2 avviste at god presseskikk var brutt, og viste til at redaksjonen hadde gjort en grundig sjekk av kvinnens økonomi. TV 2 anførte at de også av hensyn til barna unnlot å fokusere på andre forhold enn hennes økonomi, og at de forsikret seg om at barna ble hensyntatt og anonymisert i innslaget.

 

PFUs vurdering:
Pressens Faglige Utvalg (PFU) forstår at det å bli omtalt som fattig kan oppleves som belastende. Samtidig er fattigdom et viktig tema å sette søkelys på. TV 2 var i sin fulle rett til å la kvinnen få fortelle sin historie.

Klager har anført flere klagepunkt, men PFU finner at punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten (VVP), om kildekritikk og opplysningskontroll, samt VVP 4.8, om hensyn til barn, er de mest relevante.

Gjennomgikk kvinnens økonomi
I henhold til VVP 3.2 plikter pressen å opptre kildekritisk, noe som innebærer at opplysninger skal kontrolleres før de publiseres. Utvalget merker seg at redaksjonen har gått relativt grundig gjennom kvinnens økonomi, og mener TV 2 har godtgjort at opplysningene er kontrollert i tråd med presseetikkens krav. Kanalen kan vanskelig klandres for ikke å sette søkelys på bakenforliggende forhold som handler om andre ting enn kvinnens økonomi. Det er medienes rett å velge vinkling.

Unnlot å eksponere barna unødig
Barn har et særskilt vern gjennom VVP 4.8, som sier at pressen skal ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barna. Dette gjelder også når foreldre har gitt samtykke til eksponering.

I dette tilfellet medvirket ikke barna i innslaget, og de ble heller ikke direkte identifisert. For utvalget fremstår det som at TV 2 har tatt hensyn til barna både under planlegging, opptak og redigering av innslaget.

TV 2 har ikke brutt god presseskikk.

 

Oslo, 31.05.2023.

Ellen Ophaug,
Gunnar Kagge, Ylva Lindberg, Tove Lie,
Stein Bjøntegård, Ingrid Rosendorf Joys, Nina Fjeldheim