Synnøve og Hermann Hansen mot iTromsø

PFU-sak 388/14


SAMMENDRAG:

iTromsø publiserte torsdag 13. november 2014 en nettartikkel under tittelen

«Reagerer kraftig på hvalpåseiling»

Og videre i ingressen:

«Hvalentusiaster reagerer på det de beskriver som en ren påseiling av en av knølhvalene som beiter i Kaldfjorden.»

I teksten:
«Onsdag ettermiddag var det samlet en stor gruppa knølkvaler i Henrikvika i Kaldfjorden. På land sto en stor gruppe hvalentusiaster som fulgte det mektige skuet bare noen hundre meter unna.
– Det var samlet åtte-ti båter like i nærheten av hvalene. Da fikk vi se hvordan en av båtene – en sjark – satte fart mot hvalflokken. Deretter rente båten rett inn i en av hvalene som lå i overflaten, forteller Elaine Karlsdatter.
Hun fulgte hendelsen gjennom kameralinsen og fikk tatt flere bilder av sammenstøtet.»

Avisen forteller at det var flere tilskuere som fulgte episoden, og artikkelen opplyser hvordan båter må ta hensyn og holde avstand til hval. Ellers kan hvalen skades, og dø.

Tilslutt i nettartikkelen intervjues også klager:

«iTromsø har snakket med skipper Hermann Hansen om bord i den aktuelle sjarken – «Løveng». Han benekter at det var kontakt mellom båt og hval.
– Nei, jeg var ikke an i ham. Jeg slo stopp på båten da jeg oppdaget hvalen i
overflaten, men da ble den redd og slo med loffene slik at vannsprøyten sto, sier han.»

Artikkelen på nett er illustrert med et billedspill, hvor leseren oppfordres til å bla gjennom bildene og bedømme selv om båten og hvalen var borti hverandre.
Dagen etter, fredag 14. november, hadde papirutgaven et to-siders oppslag med førstesidehenvisning:

«Reagerer etter kollisjon: Sjarken gikk rett i en hval»

og tittel på oppslaget inne i avisen:

«Reagerer på sjark som kjørte på hval»

Innholdet i artikkelen fremstår som likt med nettutgaven, inkludert uttalelsen fra klager som benekter å ha truffet hvalen.
Fredag 21.11.2014 hadde iTromsø et oppslag med tittel:

«-Vi var ikke borti hvalen»

Ingress:

«I forrige uke ble fisker Hermann Hansen beskyldt for å ha kjørt på en hval. Han avviser at han var borti hvalen.»

Det fremgår at den erfarne fiskeren var ute med sin kone, og bestemte seg for å dra lenger ut da de så hvaler i sjøen. Brått dukket tre hvaler opp foran båten, og fiskeren slo med en gang stopp. Ekteparet fryktet at de uforvarende kom til å treffe den ene hvalen, men det skjedde ikke.

«Ifølge ekteparet løftet hvalen den ene loffen og la seg over på siden. Den gled dermed langs båten og var ikke i kontakt med sjarken.»

Mannskapet i en annen båt bekrefter ekteparets versjon, og de har også fremlagt bilder for avisen iTromsø. Disse er tatt fra en annen vinkel enn i det opprinnelige oppslaget. Her fremgår tydelig at klagers båt ikke er i bevegelse.

«Man kan ikke på forhånd vite hvor hvalen kommer opp. Det var ingen annen måte å gjøre dette på», uttaler en av fiskerne

Etter å ha sett billedmaterialet støtter også en professor i arktisk biologi klagers versjon:

«- Jeg har sett bildene, og man ser tydelig at sjarken ikke har fart,» uttaler professoren.

KLAGEN:

Klager er fiskeren og hans ektefelle, som førte sjarken i nærheten av hvalene. De føler seg uthengt av avisen, på tross av at de fra første stund opplyste at båten ikke hadde truffet noen hval.

Da ekteparet kom hjem fra fiske om kvelden fikk de sjokk av oppslagene, og folk hadde ringt om saken.

– Bildet viser båtens nummer, og alle kan ut fra det finne ut eierens adresse og navn. Det er betenkelig når en vet at det finnes mange interesseorganisasjoner, og noen kan også bruke hendelsen som påskudd for hærverk, skriver klager.

Klager mener oppslaget bryter mot Vær Varsom-plakatens 3.2, om kontroll av opplysninger, 4.1, om saklighet og omtanke, og 4.7, identifiseringspunktet.

Klagerne mener avisoppslaget fredag 21.11.forsterker klagen og hevder at de «ble fremstilt som vandaler» og at «det er rett og slett ærekrenkende».

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

TILSVARSRUNDEN:

iTromsø skriver i sitt tilsvar at det var en selvfølge for iTromsø å dekke begivenheten med besøk av hval på en god og ordentlig måte. Vinklingen av saken ble preget av de relativt kraftige reaksjonene fra tilskuere som oppfattet at en båt nærmest seilte på en av hvalene. I tekst og bilder fikk Elaine Karlsdatter fortelle om hendelsen, slik hun oppfattet det. Også et annet vitne var intervjuet, og en professor i arktisk biologi ble intervjuet på generelt grunnlag.

«Og vi har snakket med Hermann Hansen (klager), som var fører av den aktuelle sjarken som ble beskyldt for å ha seilt på en knølhval», skriver iTromsø i sitt tilsvar.

«For at klager ikke skulle bli urettmessig beskyldt for noe de bestemt hevdet de ikke hadde gjort, reise iTromsø hjem til dem for å la de fortelle sin historie, hvilket førte til en større nyhetssak i papirutgaven 21. november», skriver iTromsø.

Avisen avviser at den har vært ukritisk i valg av kilder, idet flere relevante kilder er intervjuet. Avisen hadde også nedlagt «en god del arbeide» i å spore opp eieren av sjarken, nettopp for å sikre seg et samtidig tilsvar fra vedkommende som fikk beskyldningene mot seg.

Avisen avviser også at den har unnlatt å legge vekt på sakelighet og omtanke i innhold og presentasjon, etter punkt 4.1. – Heller ikke i forhold til 4.7 kan vi se å ha brutt god presseskikk ved å trykke bilder som dokumenterer vitners utsag, eller ved at skipper Hansens navn er nevnt i hans samtlige tilsvar, skriver avisen.
Klageren påpeker at avstanden for fotografen var stor, og hun brukte en kraftig telelinse på kameraet. Klager har også snakket med et vitne som angivelig har en annen versjon enn den vitnet var sitert på opprinnelig.

Vi kan ikke være enig i at avisen iTrømsø har vært kritisk i kildeutvalget, skriver klager.

Klager sier det var godt gjort av iTromsø å få sin versjon av situasjonen på trykk i oppslaget 21.11.2114, men mener at skaden allerede var skjedd ved første oppslag.
ITromsø har ikke hatt ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

iTromsø brakte i november 2014 et oppslag på nett og papir, hvor en fisker anklages for å ha kjørt på en hval med sin sjark. Artiklene var ledsaget av flere bilder. Klagere er fiskeren og hans ektefelle. Begge var i båten i nærheten av hvalene. De føler seg uthengt av avisen, på tross av at de fra første stund opplyste at båten ikke hadde truffet noen hval.

iTromsø anfører at det var en selvfølge for iTromsø å dekke begivenheten med besøk av hval på en god og ordentlig måte. Vinklingen av saken ble preget av de relativt kraftige reaksjonene fra tilskuere, som oppfattet at en båt nærmest seilte på en av hvalene. Avisen viser til at journalisten anstrengte seg for å spore opp fiskeren, og også innhentet samtidig kommentar til beskyldningene. En uke etter oppslaget har avisen vært hjemme hos fiskerfamilien og utdypet deres versjon, fordi fiskeren følte seg uberettiget uthengt.
Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis slå fast at det var naturlig for avisen å dekke hvalbesøket og å omtale tilskuernes reaksjoner på situasjonen som oppstod mellom båt og hval. Sett på avstand, og fra visse synsvinkler, kunne det være vanskelig å se om båten faktisk traff hvalen eller ikke – og om et eventuelt sammenstøt var forsettlig eller et uhell. Etter hvert som flere opplysninger er kommet frem, synes det klarlagt at klagers båt lå nokså stille, og at hvalen sannsynligvis ikke ble påkjørt. Utvalget legger til grunn for sin vurdering at det i øyeblikket for de første reportasjene, forelå ulike versjoner av hendelsesforløpet. Fra første stund hadde fiskeren opplyst om sitt syn. Fra minst en tilskuer ble det derimot hevdet at båten tok fart og regelrett rente på en av hvalene.

Klagerne har henvist til Vær Varsom-plakatens punkter 3.2. om valg av kilder, 4.1. om å vise omtanke og 4.7 om identifikasjon på personer som omtales i forbindelse med klanderverdige forhold. Til dette vil PFU bemerke at kildene var relevante øyenvitner, og identifikasjonen følger naturlig av å avbilde en fiskebåt i en nyhetssituasjon.

I forbindelse med saken hadde redaksjonen også kontaktet den angrepne båtføreren, klageren, for at han skulle få gi sin versjon av saken. Klageren nektet for å ha kjørt på hvalen. Redaksjonen valgte likevel å feste lit til andre vitner da den fremstilte saken som at klager «kjørte på hval». Slik utvalget ser det, burde redaksjonen tatt forbehold i sin presentasjon, jfr. Vær Varsom-plakatens punkt 3.2. om kontroll av opplysninger, og på den måten sikret at overskriften ikke gikk lenger enn det var dekning for i stoffet, jfr. plakaten punkt 4.4.

At avisen senere brakte en artikkel som langt på vei renvasket klagerne for påstanden i den opprinnelige artikkelen er positivt, men retter ikke fullt ut opp det opprinnelige overtrampet.
Utvalget finner at iTromsø har opptrådt kritikkverdig.

Oslo, 24. mars 2015

Alf Bjarne Johnsen,
Tone Angell Jensen, Alexandra Beverfjord, Ellen Ophaug,
Eva Sannum, Amal Aden