Den norske legeforening pva medlem mot Firda

PFU-sak 348/13


SAMMENDRAG:

***

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en førsteside og en artikkel i avisen Firda om en alvorlig syk mann som skal ha blitt sendt hjem av fastlegen. Ifølge mannen forstod ikke legen alvoret, og dagen etter havnet han på sykehuset døden nær. Legen, som ikke er navngitt, uttaler at han ikke vurderte mannen som alvorlig syk da han var til konsultasjon.

Klager er Den norske legeforening, på vegne av den omtalte legen. Ifølge klager var ikke mannen alvorlig syk da han ble sendt hjem av legen. Mannen ble syk etter konsultasjonen. Da mannen kom tilbake til samme lege neste dag ble han sendt til sykehus. Etter klagers mening skapes det et inntrykk av grov medisinsk feilbehandling, noe som ifølge klager er direkte feil. Klager mener Firda ikke har dekning for å publisere en slik forside, og peker også på at ingress og bildetekst går lenger en det er dekning for i stoffet. Det anføres samtidig at påstandene mangler faktisk forankring, og klager peker på kildebruken og kontroll av opplysninger. Ellers mener klager legen er identifisert, og stiller spørsmål ved nødvendigheten av dette.

Firda avviser klagen. Avisen mener det er viktig å avdekke og omtale uheldige vurderinger som går ut over enkeltpersoner, og at klager må tåle en slik omtale som den påklagede. Videre skriver avisen at pasienten og hans familie ikke er enig i fastlegens fremstilling i denne saken, og at avisa har valgt å stole på denne. Det vises også til informasjon fra sykehuset som Firda mener bekrefter pasientens fremstilling, og til en samtale med en annen lege. Når det er så kort tid mellom legetimen og sykehusinnleggelsen så mener avisen det er dekning for tittelbruken. En full anonymisering ville, slik avisen ser det, i dette tilfellet vært umulig. Det vises ellers til at legen fikk ta til motmæle i samme artikkel.

Pressens Faglige Utvalg mener mediene har rett til å la pasienter få komme til orde og fortelle om sine erfaringer og opplevelser med helsevesenet. Etter utvalgets mening, må personer i helsevesenet akseptere en slik oppmerksomhet på egen yrkesutøvelse. Det forutsettes imidlertid at publiseringen er innenfor de krav som Vær Varsom-plakaten stiller.

Utvalget viser generelt til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2 om kildebruk og kontroll av opplysninger. Å drive kildekritikk handler ikke bare om å gjengi kilder korrekt, men også om å undersøke om det kilden hevder er korrekt. Hvis det ikke lar seg gjøre, må mediene omtale saken på en slik måte at publikum forstår at det dreier seg om påstander og ikke fakta.

I det påklagede tilfellet mener utvalget at det dreier seg om ulike parters syn når det gjelder hvor syk den omtalte mannen var ved hjemsendelse. Dette fremgår av selve artikkelen, men i forsidetittel, ingress og bildetekst opptrer Firda konkluderende og tar ingen forbehold. Utvalget viser her til Vær Varsom-plakatens punkt 4.4 «Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet.»

På dette punkt har Firda brutt god presseskikk.

Oslo, 28. januar 2014

Line Noer Borrevik,
Marit Rein, Øyvind Brigg, Henrik Syse
Hadi Strømmen Lile, Alexandra Beverfjord, Eva Sannum