NN mot Tønsbergs Blad

PFU-sak 338/15


SAMMENDRAG:

Klagen gjaldt et rettsreferat publisert i Tønsbergs Blad (TB). Pressens Faglige Utvalg konkluderte med at TB hadde opptrådt kritikkverdig, fordi TB ikke opplyste at dommen var anket. I tillegg kritiserte utvalget TB fordi redaksjonen benyttet en spisset formulering som utvalget mener at det ikke var dekning for. Utvalget viste i sin uttalelse til Vær Varsom-plakatens punkt 4.1: «Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.»

I uttalelsen minnet utvalget også om at selv om en rettssak går for åpne dører, så skal man avveie hvilke opplysninger man kan videreformidle; det er ikke nødvendigvis presseetisk akseptabelt å gjengi alt som blir sagt i en rettssal.