Exellars AS ved daglig leder Geir Henning Eikeland mot Verdens Gang

PFU-sak 319/12


SAMMENDRAG:

Verdens Gang (VG) publiserte fredag 9. november 2012 en artikkel både på nett og i sin papirutgave med tittelen «Den nye kjendisvinen».

I papirutgaven gikk artikkelen over to sider og omtalte i alt åtte viner som promoteres av kjente personer. Artikkelen var utstyrt med de vanlige terningkastene. Én vin fikk terningkast seks, tre fikk fem, to fikk fire, en fikk tre, og Anne Kat. Hærlands Abruzzo fikk terningkast to.

I omtalen av den konkrete vinen het det:
«Anne-Kat. selger faktisk ganske mye av denne vinen uten at jeg helt forstår hvorfor. Spinkel og ubalansert rødvin. Dufter av plomme og overmodne bær. Oppleves som spiss og uharmonisk. Varm avslutning. Ikke det helt store.» I tilknytning til omtalen var en flaske avbildet.

På et bilde i tilknytning til artikkelen poserer Hærland med fire vinflasker. Bildetekst:
«På etiketten: Anne-Kat. presenterte sin vinsamling for året i mars i år, med bilder av seg selv på vinetiketten.»

I nettutgaven var det en henvisning på første side (til VG+) med det samme bildet, og følgende tekst:
«Test av kjendisvin: Slakt av Anne-Kat. Bjørn Eidsvåg, Anne-Kat. Hærland og Eivind Hellstrøm er blant kjendisene som har sin egen vin. Og det er stort sprik i kvaliteten, ifølge VGs vinekspert.»

KLAGEN:

Klager er firmaet Exellars AS ved daglig leder. Firmaet er importør av vinene Hærland promoterer. Klagen gjelder utelukkende bildebruken, at avisen både i nettutgaven og i papirutgaven har brukt et bilde av Anne-Kat. Hærland med en annen vin enn den som omtales og vurderes.

«Anne-Kat. Hærland er i nettutgaven publisert med et bilde av henne og vinserien «Cruella» med en stor og tydelig to’er over hele bildet. Det er da selvsagt naturlig for leserne som ser forsiden av nettavisen at det er Cruella vinene som har fått terningkast 2.»

Klageren anfører at Cruella-serien består av to viner fra Frankrike og en musserende fra Italia, mens vinen VGs vinmelder har omtalt, er en rødvin fra Italia. Vinene Anne-Kat. er avbildet sammen med, er ikke testet. «Under bildet står teksten «Slakt av Anne-Kat.«Det er meget tydelig at VG her gjør et gigantisk overtramp.» Klageren viser videre til at ingen av de andre kjendisene er avbildet med feil vin.

Det opplyses i klagen at en umiddelbar kontakt med avisen med tanke på å rette opp feilen,. ikke førte fram.

FORSØK PÅ MINNELIG ORDNING:

Etter å ha mottatt klagen, svarte VGs ansvarlige redaktør klageren med å opplyse at han først nå ble klar over at klagerens opprinnelige henvendelse også gjaldt nettutgaven. I sitt svar til klageren skriver redaktøren. «Jeg deler oppfatningen av at det ikke er godt håndverk å legge en terning inn på et bilde av Anne-Kat. med vinflasker som ikke er anmeldt.» Redaktøren foreslo derfor følgende beklagelse:

«VG anmeldte fredag 9. november flere viner promotert av kjendiser. Blant annet ble «Anne-Kat – Tatt av Vinen 2010» vurdert av vår anmelder. I netthenvisningen til og i presentasjonen på VG+ ble det brukt et bilde av Anne-Kat, ledsaget av terningkastet for anmeldelsen, men med helt andre viner enn dem som var anmeldt. Dette er en sammenstilling av anmeldelse, billedbruk og presentasjon VG beklager. VG har ikke anmeldt flere av vinene som ble eksponert på bildet.» Avisen tilbyr seg også å bytte ut bildet med er mer nøytralt.

Exellars avviste VGs forsøk på en minnelig løsning, og anfører at man også anser publiseringen i papirutgaven som problematisk.

TILSVARSRUNDEN:

Verdens Gang kan ikke se at presentasjonen og bildebruken i papirutgaven er presseetisk problematisk, eller at bildet av Anne-Kat. ikke er relevant.

Avisen anfører videre, slik den også gjorde direkte overfor klageren, at bildebruken i nettversjonen var slett håndverk. «Derfor tok jeg (ansv. red.; sekr. anm.) umiddelbart initiativ til å beklage dette så snart jeg ble oppmerksom på forholdet. En beklagelse på samme plass som netthenvisningen på VG+, og utbytting av oppslaget der bilde og terning var uheldig sammenstilt ble umiddelbart iverksatt. Vi har altså fullt ut oppfylt bestemmelsene i Vær Varsom-plakatens §4.13: Feilaktige opplysninger skal rettes og eventuelt beklages snarest mulig.» Avisen anfører at god presseskikk er å rydde opp etter seg om det begås feil, noe avisen mener den har gjort.

Partene har i påfølgende brevutveksling ikke tilført ytterligere vesentlige anførsler.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en omtale i Verdens Gang (VG) av viner promotert av kjente personer. Omtalen ble publisert både på nett og i papirutgaven. Klageren, et firma som driver vinimport, mener avisen brøt god presseskikk fordi et av bildene i artikkelen viste Anne-Kat. Hærland med andre viner enn den som ble anmeldt. Firmaet mener derfor leserne får et inntrykk av at det er vinene på bildet som får terningkast to.

Verdens Gang innrømmer «dårlig håndverk» med hensyn til nettversjonen, men viser til at feilen ble rettet og beklaget, i tråd med god presseskikk, så snart man ble gjort oppmerksom på den. Når det gjelder papirutgaven, kan ikke avisen se at det er noe verken å rette eller beklage.

Pressens Faglige Utvalg er helt enig med Verdens Gang i at det er i tråd med god presseskikk «å rydde opp etter seg». Utvalget mener generelt at norsk presse i større grad enn hva som synes å være tilfelle, bør være åpne for beklagelser, rettinger og korrigeringer.

I det påklagede tilfellet foreligger det en åpenbar feil når det gjelder nettutgaven. Anne-Kat. Hærland er avbildet med feil vin. Det avbildede fluidum er ikke vurdert og skal derfor ikke ha terningkast. På grunn av kommunikasjonssvikt ble ikke korrigeringen foretatt før etter at klagen forelå. Da ble det umiddelbart foretatt endring, og det ble publisert en tydelig og uforbeholden beklagelse. Det presseetiske behovet for retting og beklagelse gjaldt, etter utvalgets mening, ikke for papirutgaven.

Slik utvalget ser det, har Verdens Gang rettet opp de feil som ble begått ved å publisere beklagelse og korrigering, i tråd med påbudet i Vær Varsom-plakatens punkt 4.13, der det heter: «Feilaktige opplysninger skal rettes og eventuelt beklages snarest mulig.»

Verdens Gang har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 26. febuar 2013

Hilde Haugsgjerd,
Eva Sannum, Håkon Borud, Øyvind Brigg,
Martin Riber Sparre, Hadi Strømmen Lile, Camilla Serck-Hanssen