NN mot Grimstad Adressetidende

PFU-sak 299/13


SAMMENDRAG:

Grimstad Adressetidende publiserte torsdag 17. oktober 2013 en nyhetsartikkel med tittelen «Kjørte ikke uaktsomt» og undertittelen «19-åringen mener farten ikke var så høy»
og ingressen:

«19-åringen som kjørte ulykkesbilen i Birkenes da en grimstadjente mistet livet i sommer, nekter for at han har kjørt uaktsomt.»

Til slutt i artikkelen som handlet om etterforskningen av bilulykken stod det:

«Etter det Adressa erfarer, er 19-åringen i en annen forbindelse tiltalt for å ha utøvet vold mot avdøde. Dette skjedde da han april i år skal ha slått og dyttet henne. 19-åringen skal også ha holdt kvinnen opp mot en vegg og tatt kvelertak på henne slik at hun fikk problemer med å puste. Mannen er videre tiltalt for ulovlig å ha berører en annen friheten, dette da han hold avdøde innesperret mot hennes vilje i to og en halv time i april. Mannen er også tiltalt for å ha utøvd vold mot en annen person, senest i slutten av juni i år.»

KLAGEN:

Klager er den omtalte 19-åringen. Han skriver at artikkelen bygger på feilaktige opplysninger:

«Opplysningen om voldsutøvelse/tidligere kriminelle handlinger er fullstendig grunnløse. Jeg har aldri vært siktet eller straffet for noe tidligere, og har aldri vært voldelig mot kjæresten min.»

Klager skriver videre at Grimstad er en liten by, og at ulykken fikk massiv dekning. Slik klager ser det, vet «alle» at han kjørte bilen der kjæresten omkom «å bli tillagt voldsutøvelse mot min nå avdøde kjæreste, som jeg var veldig glad i, har vært veldig tungt for meg og «lagt stein til byrden».»

Det opplyses at avisen tok inn en rettelse i papiravisen 19. oktober, men at denne fikk en så lite fremtredene plass at det ble tatt ny kontakt med avisen. Det ble da publisert en ny rettelse som stod på trykk 22. oktober: «Selv om avisen har forsøkt å rette opp inntrykket, synes jeg overtrampet er så stort at det må få konsekvenser for avisen.»

TILSVARSRUNDEN:

Grimstad Adressetidende beklager publiseringen. Det opplyses at den omtalte voldssaken ikke gjaldt klager, men en annen person: «Det er ingen unnskyldning, men en forklaring på den uheldige misforståelsen kan være at tiltalte i voldssaken bærer et lignende navn […] Vår kontroll av opplysningene i artikkelen 17. oktober burde selvfølgelig uansett vært grundigere.»

Avisen anfører at klagen til PFU kom overraskende. Det vises til kontakt etter publisering og at avisen ved flere anledninger har beklaget personforvekslingen. Redaktøren trodde minnelig ordning/forlik var akseptert av begge parter.

Avisen opplyser ellers at voldstiltalen ikke er hovedpoenget i artikkelen. Det vises også til at avisne ikke har brukt navn på siktede, og heller ikke opplyst at vedkommende bor i Grimstad. Avisen er av den oppfatning at de færreste vet klager bor i Grimstad.

Klageren hadde ingen ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Grimstad Adressetidende som handlet om en tidligere bilulykke der passasjeren omkom. I artikkelen ble det avslutningsvis opplyst at føreren av bilen var tiltalt for tidligere tilfeller av voldsutøvelse mot avdøde.

Klager er den omtalte sjåføren. Han skriver at opplysningene om voldsutøvelse er fullstendig grunnløse. Han hevder han aldri har vært siktet eller straffet for noe tidligere. Det vises ellers til at bilulykken fikk massiv omtale, og at «alle» vet hvem han er.

Avisen beklager publiseringen og innrømmer at kontrollen av opplysningene i den påklagede artikkelen burde vært grundigere. Det opplyses at den omtalte voldssaken ikke gjaldt klager, men en annen person. Avisen viser til to beklagelser, og trodde at klager gjennom dette hadde akseptert forlik/minnelig ordning.

Pressens Faglige Utvalg viser til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2 som gjelder medienes ansvar for å kontrollere at opplysninger som gis er korrekte. Kravet til korrekthet i den informasjon mediene bringer er fundamentalt i all journalistikk. I det påklagede tilfellet har Grimstad Adressetidende publisert uriktige opplysninger som rammer klager.

Presseetikk handler om å beskytte enkeltpersoner mot krenkende og skadelig publisitet. I noen tilfeller er det mulig å rette opp en slik krenkelse gjennom en beklagelse. Utvalget merker seg at Grimstad Adressetidene beklaget feilen så raskt avisen ble klar over den. Dette er i tråd med Vær Varsom-plakatens punkt 4.13: «Feilaktige opplysninger skal rettes og eventuelt beklages snarest mulig.»

I det påklagede tilfellet mener utvalget likevel at den påklagede feilaktige publiseringen både i omfang og alvorsgrad rammer klager så hardt, at beklagelsene ikke veier opp for det opprinnelige overtrampet.

Grimstad Adressetidene har brutt god presseskikk.

Oslo, 19. desember 2013

Hilde Haugsgjerd,
Line Noer Borrevik, Eva Sannum, Hadi Strømmen Lile
Øyvind Brigg, Håkon Borud, Henrik Syse