Unaas Cycling mot Landevei.no

PFU-sak 289/13


SAMMENDRAG:

Landevei.no publiserte tirsdag 22. oktober 2013 artikkelen «Fortvilte ryttere» med følgende ingress:

«Det ble kaos da Unaas Cycling skulle sponse et sykkellag. Igjen sitter fortvilte ryttere som ikke fikk som lovet.»

Saken omhandler sykkellaget Team People4you-Unaas Cycling, ledet av Aike Visbeek og med Unaas Cycling som ustyrsleverandør. Det står at «[r]ytterne ble lovet et konkurransedyktig lag», og at Unaas Cycling, drevet av brødrene Espen og Emil Unaas, skulle levere både sykler og hjul. De har eget hjulmerke, og importrettigheter til sykkelmerket Argon 18. Videre står det:

«I tillegg skulle også sponsorpengene fra rekrutteringsselskapet People4you utbetales til laget, via Unaas. (…) På det svenske nettstedet Cycelsport.se kunne vi i går lese at Unaas Cycling blir beskyldt (…) for økonomisk svindel, utstyrstyveri og kontraktsbrudd i kjølvannet av at laget legges ned. Det hevdes at utbetalinger ikke har funnet sted siden mai, og at det utstyret som ble lovet aldri kom rytterne til gode. Sykkelprodusenten Argon 18 selv hevder lagets sykler er sendt til Norge, men rytterne forteller de har sett lite til verken utstyr eller penger. Unaas har i løpet av 2013-sesongen solgt flere Argonsykler til privatpersoner.»

Artikkelen viser til at «utstyrsparken har vært et åpenbart problem for laget i hele år», og til at «tilskuere har sett frustrerte ryttere uten reservehjul eller sykler». Videre ramses det opp fem løp der «vi har sett ryttere bryte (…) som følge av manglende utstyr». En av rytterne på laget uttaler videre:

«- Internt vet vi jo at vi har brutt fordi vi ikke har hatt reservesykler eller utstyr. (…)Jeg vet jo ikke så mye mer enn det vi rytterne har hørt av ledelsen, og det er at det er noen penger som ikke har kommet frem. Unaas mener de ikke har betalt penger til laget fordi det hele er for dårlig organisert, men det virker som dette er en unnskyldning. Jeg kjørte jo på Team Argon-18 Xtra Personell i fjor, og da skulle Unaas organisere alt. Da var det bare surr, forteller han.»

Deretter står det:

«Rytterne ble i løpet av sesongen så frustrerte, at de ikke ville stille til start om brødrene Unaas viste seg i nærheten.»

En annen rytter på laget sier han tror de kunne hatt bedre resultater «om de hadde hatt sykler og hjul som de ble lovet». Han sier også:

«De få hjulene som kom har vært (…) dårlige greier. Det virket som om det var noe som var bygget i huj og hast. De var ofte skeive (…). Alle har hatt problemer med disse hjulene. Vi har vært veldig fortvilet (…). (…) – [J]eg har lovet meg selv å aldri ha noe mer med et Unaaslag å gjøre.»

KLAGEN:

Klager er Unaas Cycling, som skriver: «Vi ble ikke kontaktet på forhånd og gjort kjent med beskyldningene som kommer frem i artikkelen. Samtidig hintes det blant annet til brudd på regnskapsloven, uten grunnlag, samt en ukritisk bruk av kilder som ikke kjenner til situasjonen. Det er samtidig så mange grove faktafeil på både ryttere, ritt og påstander. (…) Vi fikk en tekstmelding fra journalist Henrik Alpers om at han kunne snakke med en i vårt selskap, mens han allerede hadde publisert en artikkel som er grovt krenkende. Han nevnte overhodet ikke saken han da allerede hadde publisert. Unaas Cycling står i fare for å miste tildels store kontrakter, og få et omdømme svekket (…), uten å få muligheten til å besvare beskyldningene som først og fremst kommer fra anonyme kilder. Et tilsvar på kvelden eller senere vil ikke kunne dekke opp for omdømmet eller ryktet som da allerede har vært publisert.»

Klagerne opplever saken som en «drittpakke». De mener landevei.no har brutt Vær Varsom-plakatens krav til kildekritikk og kontroll av opplysninger, særlig opplysninger fra anonyme kilder (punkt 3.2), kravet til saklighet og omtanke (punkt 4.1), kravet i punkt 4.2 om å gjøre klart hva som er faktiske opplysninger og hva som er kommentar, kravet til samtidig imøtegåelse (punkt 4.14), samt punkt 4.15 om tilsvarsrett.

TILSVARSRUNDEN:

Landevei.no viser til at bakgrunnen for artikkelen var en artikkel på cycleport.se 20. oktober. Det står: «Her var det også publisert et svar fra Unaas-brødrene. Flere av de konkrete kritikkpunktene (…) ble imidlertid ikke kommentert, ifølge Espen Unaas fordi han ikke ønsket å gå i detaljer. Landevei.no publiserte en artikkel som delvis var basert på (…) cyclesport.se og delvis på egne kilder. Den første ugaven var på nett 12.55 tirsdag 22. oktober. Umiddelbart etter publisering (sms klokken 12.59) tok Landevei.no kontakt med Emil Unaas for å la Unaas Cycling svare på kritikken. Han ble da informert om at det var publisert en kritsk artikkel på landevei.no (…). Intervju med Emil Unaas ble gjennomført på telefon fra klokken 13.29. Intervjuet ble oversendt for sitatsjekk 14.39 med beskjed om at vi ønsket å publisere saken klokken 15.15. (…) Klokken 15.18 fikk vi et svar fra Emil Unaas, der han skrev at han ikke ønsket å kommentere saken, men i stedet ba han oss publisere en pressemelding (…). Klokken 16.01 publiserte landevei.no intervjuet der Unaas svarer på kritikken. I saken var pressemeldingen referert i sin helhet [se vedlegg; sekr. anm.].»

Landevei.no mener de da har oppfylt sin plikt til tilsvar, og at «Unaas har fått anledning til å komme med sin versjon». Videre avvises kritikken knyttet til kildebruk: «Artikkelen (…) er basert på intervjuer med ryttere på laget, folk i støtteapparatet og utstyrsleverandører. Kritikken (…) handler om at sponsorpenger til laget ikke har blitt utbetalt etter avtale og at laget har manglet nødvendig utstyr. Kildene er høyst relevante for å belyse dette.»

Det vises til at Espen Unaas har sagt til cyclesport.se at syklistene på laget «hadde fortjent mye bedre! De skal ha all honnør og ros for å prestere så bra uten en skikkelig ledelse eller utstyr».

Videre står det: «På landevei.no kommer det ikke (…) fram anklager om brudd på regnskapsloven. I den første versjonen av saken stod det riktig nok at det ikke er tilgjengelige regnskaper for selskapene. Dette ble endret etter en intern redaksjonell vurdering.»

Brudd på 3.2 og 4.2 avvises. Videre skriver landevei.no: «Å belyse forhold rundt økonomi og organisering av idretten er en viktig oppgave for et nyhetsnettsted (…). Slik vi ser det, er det Unaas Cyclings disposisjoner og deres manglende evne eller vilje til å svare på kritikken (…) som eventuelt medfører de problemer som skisseres i klagen.»

Klageren påpeker at tilsvarsartikkelen «ble publisert på grunnlag av at vi klaget inn den første artikkelen til PFU». Og videre: «Det er irrelevant hva som skjedde i etterkant av publiseringen av artikkelen. (…) Henrik Alpers og Erlend Sande legitimerer situasjonen med at de snakket med Unaas Cycling i etterkant (…). Samtidig skal det legges til at (…) landevei.no fulgte opp med en ny og krenkende artikkel i etterkant (…).»

Klager er også uenig i landevei.nos saksfremstilling: «Det finnes overhodet ingen melding som er sendt Emil Unaas. Emil Unaas prøvde å ringe den aktuelle journalisten (…) to ganger etter Unaas Cycling ble oppmerksom på publiseringen, men ingen svar. Emil Unaas ringte ansvarlig redaktør (…) og ba han sørge for at Henrik Alpers tok kontakt. Henrik Alpers ringte så umiddelbart opp.»

Ifølge klager ble det ikke opplyst om at samtalen var et intervju «før det ble snakk om sitatsjekk ved avslutning av samtalen». Klager skriver at flere av sitatene var direkte feil, og viser til at journalisten i en e-post skrev at han ikke hørte alt som ble sagt på grunn av en dårlig telefonlinje. Det påpekes igjen at klagens hovedanliggende er retten til samtidig imøtegåelse, og at saken inneholder mange «sterke anklager som vi kan bevise ikke stemmer». Dette skriver klager at journalisten ignorerte.

Videre vises det til problemer knyttet til en enkeltkilde som er i konflikt med Unaas Cycling «grunnet ubetalte fakturaer», noe journalisten, ifølge klager, var kjent med. Klager skriver: «Det er selektiv kildebruk, kun med mål om å sverte Unaas Cycling.»

Klager påpeker også at opplysningen om manglende regnskaper er «endret fra artikkelen uten at journalisten opplyser om dette», noe klager anser som alvorlig.

Om tilsvaret fra landevei.no, skriver klager: «De forklarer ikke hvorfor de ikke lot oss uttale oss før saken ble publisert, hvorfor de opplyste om at vi ikke hadde tilgjengelig regnskap og at vi solgte sykler til privatpersoner.»

Landevei.no mener klager kommer med feilaktige opplysninger i sitt tilsvar, men skriver: «I utgangspunktet har vi ikke noe problem med å innrømme at klageren har et poeng. Da den første saken ble publisert, hadde vi ikke snakket med (…) Unaas Cycling, og det var ikke lagt opp til å publisere deres svar samtidig. Vi (…) skjerper våre rutiner for framtida. Men dette er etter vårt syn det eneste poenget klageren har. Straks den første artikkelen var publisert, startet vi jobben med å få et svar fra Unaas-brødrene. Denne åpne muligheten (…) er noe klageren bare delvis har benyttet. Da de fikk tilsendt intervjuet for sitatsjekk, valgte de først å trenere saken, så forsøkte de å stanse hele intervjuet. Klageren har også påpekt en konkret faktafeil (…). Denne ble rettet opp i løpet av de første timene etter publisering.»

Landevei.no avviser klagers påstand om at journalisten ikke ville tatt kontakt med dem, om de ikke selv hadde ringt, og skriver at «[p]lanen var hele tiden å intervjue representanter for Unaas Cycling og lage en oppfølgingssak basert på dette intervjuet». Det vises til vedlagt SMS sendt klager på det tidligere angitte tidspunkt.

Videre mener landevei.no påstanden om at klager ikke oppfattet at det var snakk om et intervju «faller på sin egen urimelighet», fordi «han nettopp hadde tatt kontakt med vår redaksjon for å få tilsvar til en kritisk artikkel». Ifølge landevei.no informerte også journalisten om at det var et intervju. Sitatene anser de å ha «gjengitt så korrekt som mulig», og landevei.no sier det er feil at journalisten skyldte på en dårlig telefonlinje. Det vises til at klager ikke har påpekt feil, og at han heller ikke benyttet seg av sitatsjekken til å endre noe.

Om tilsvaret skriver landevei.no at dette «hadde like god synlighet på nettsiden som den første artikkelen».

Om kildegrunnlaget står det: «Landevei.no har snakket med en rekke kilder (…) og i tillegg fulgt laget på ritt. Dessuten har vi hatt artiklene fra (…) cyclesport.se som bakgrunn. En del relevante kilder har ikke ønsket å uttale seg eller vært tilgjengelige (…). Saken er også fulgt opp i ettertid. Det har kommet ny kritikk, men vi har også publisert et intervju med en sponsor som var fornøyd med samarbeidet med Unaas.»

Om regnskapsopplysningen står det at den beror på en misforståelse: «At regnskap for enkeltmannsforetakene ikke er offentlig tilgjengelige, ble feilaktig oppfattet som at regnskap ikke var levert. Feilen ble raskt rettet i artikkelen.»

Avslutningsvis skriver landevei.no at det ble begått en feil da klager ikke ble kontaktet i forbindelse med den første artikkelen, men at feilen ble forsøkt rettet opp så snart som mulig. Landevei.no mener klagers agenda er «å hindre kritisk journalistikk rundt forhold det er all grunn til å undersøke».
PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel på nettavisen landevei.no om påstander som har fremkommet i forbindelse med at sykkellaget «Team People4you-Unaas cycling» skal legges ned. Det står at Unaas Cycling, som skulle levere utstyr til laget og videreformidle sponsorpenger, blir beskyldt for økonomisk svindel, utstyrstyveri og kontraktsbrudd i en artikkel på et svensk nettsted. Det står også at Unaas Cycling ikke har levert sykler til laget, men at de har solgt samme type sykler til private. I den første publiserte versjonen av artikkelen sto det også at Unaas-selskapene ikke hadde levert regnskap, en opplysning som snart ble fjernet. En av rytterne på laget forteller at det er noen penger som ikke har kommet frem, og at de få reservehjulene som kom, har vært av dårlig kvalitet.

Klager er Unaas Cycling. De reagerer først og fremst over at de ikke har fått anledning til samtidig imøtegåelse, og mener også artikkelen inneholder feilaktige opplysninger, samt at det er utøvd mangelfull kildekritikk. Ifølge klager har redaksjonen ikke lagt tilstrekkelig vekt på saklighet og omtanke, og heller ikke klargjort hva som er faktiske opplysninger og hva som er kommentarer. Klager mener også at journalisten ikke gjorde det klart for deres representant at det var snakk om et intervju da de snakket sammen i etterkant av publiseringen.

Landevei.no vedgår at redaksjonen burde kontaktet klager forut for publisering, men mener det er gitt god og rask anledning til tilsvar, og at dette oppveier for manglende samtidig imøtegåelse. Også den faktiske feilen som påpekes er rettet raskt. Landevei.no mener ellers kildene som er brukt er relevante. At klager ikke skal ha vært klar over intervjusituasjonen avvises, ettersom klager selv ble oppringt kort tid etter at han kontaktet landevei.nos redaktør. Ifølge landevei.no ble han også informert om at det var et intervju.

Pressens Faglige Utvalg vil påpeke at kritisk sportsjournalistikk er viktig, og at landevei.no var i sin fulle rett til å se nærmere på påstandene som ble fremmet om Unaas Cycling.

Når medier velger å publisere sterke beskyldninger mot noen, må de imidlertid være særlig påpasselige med presseetikken. I det påklagede tilfellet anser utvalget at landevei.no har vært tilstrekkelig saklige i sin fremstilling. Utvalget finner det også godtgjort at klager har blitt tilstrekkelig informert i intervjusituasjonen. Landevei.no publiserte en feilaktig opplysning om klagers regnskaper, men denne ble fjernet så raskt redaksjonen innså feilen, i tråd med Vær Varsom-plakaten. Utvalget finner at det i dette tilfellet var tilstrekkelig.

Utvalget mener også de valgte kildene er relevante, men vil generelt minne om kravet i Vær Varsom-plakatens punkt 3.2 om å være spesielt aktsom ved behandling av informasjon fra anonyme kilder. Det er også en kilde som unektelig mangler i den påklagede artikkelen: Klager. Utvalget mener at landevei.no skulle ha innehentet samtidig imøtegåelse, slik det kreves i Vær Varsom-plakatens punkt 4.14. Klager fikk komme til orde med fyldig tilsvar meget raskt i en oppfølgende artikkel, men dette oppveier etter utvalgets mening ikke for det opprinnelige overtrampet. Slik den første artikkelen har fremstått på landevei.no i ettertid, går det der heller ikke fram at klager har gitt sitt tilsvar i en oppfølgende artikkel.

Landevei.no har brutt god presseskikk.

Oslo, 19. desember 2013

Hilde Haugsgjerd,
Line Noer Borrevik, Eva Sannum, Hadi Strømmen Lile
Øyvind Brigg, Håkon Borud, Henrik Syse