Morten Solberg Møller mot Moss Avis

PFU-sak 276/14


SAMMENDRAG:

Moss Avis hadde mandag 21. april 2014 en nettartikkel med tittelen «Tett og ufint under Tronviks serieåpning».

Ingress:
«(Tronvik-Borgar 1-3) Det ble både tett og ufint under Tronviks serieåpning, og hjemmelaget gikk av banen med en lengre skadeliste, men uten poeng.»

Videre i artikkelen:
– Jeg er rimelig fornøyd med prestasjonen, og vi hadde jo bra tak på det etter pause. Synd at vi ikke får med oss noe, sier Tronvik-trener Terje Andresen, som ble litt overrasket over at gutta hans greide å stå opp såpass godt mot Borgar. – Borgar var bra i fjor, så jeg ser lysere på ting nå enn jeg gjorde før. Vi skal nok ta noen poeng i år, også, anslår Andresen.
Men alt var ikke på plussiden. Eivind Arnesen måtte ut med det som virket å være en lyskestrekk, og Svein Gåsbakk ble regelrett slått ned før han måtte forlate banen. Likevel forløp kampen uten at noen ble utvist. Dommeren la lista høyt, men fikk ikke med seg alt som skjedde på banen. Borgars Morten Møller burde aldri fått fullføre kampen og drev med skittent spill hele veien, enten det var i form av stygt spill eller forsøk på å filme seg til frispark. At den ufine spillestilen ble forsvart av lagets trener gjorde ikke inntrykket av gjestene bedre.
Likevel mener tidligere Sprint-spiller Erik Tangen, som nå spiller stopper i Borgar, at laget hans blir å regne med framover. – Ja, vi kommer bare til å bli bedre. Skriv at vi rykker opp, sier Tangen, som sin vane tro ikke gjorde mye for å dempe gemyttene på Amfibanen, og hisset på seg flere Tronvik-spillere underveis. Etter kampen var han derimot like blid, og fornøyd med tre poeng. – Vi har flere gode spillere på gang og blir å regne med, smiler han.
Stjerneklart (mellomtittel)
Svein Gåsbakk (45) spiller back fordi manglende treningsgrunnlag etter en prolaps i ryggen gjør at han neppe orker en hel kamp på midtbanen. Men serieåpningen ble alt annet enn en hyggelig start på sesongen for Gåsbakk.
– Det svartnet for meg. Han langet jo ut armen og slo meg rett ned, forteller Tronvik-backen. At dommeren lot spillet fortsette med Gåsbakk liggende igjen med hodeskade hjalp heller ikke. Innlegget endte i Borgars 2-1-scoring. Kort tid før fikk både Gåsbakk og Møller gult kort etter en duell langt over det tillatte. Det burde vært Borgar-spissens siste involvering i den kampen. – Han slår meg rett i tinningen og da ble det stjerneklart. Nesten bra at jeg ikke kunne fortsette, for da var jeg sint, smiler hardhausen, som også hadde et ublidt møte med stolpen etter en dødball.»

KLAGEN:

Klager er den omtalte Borgar-spilleren Morten Solberg Møller. Han mener Moss Avis brøt god presseskikk fordi avisen framstilte han på en måte som overholdet ikke stemmer med ham som person. «Journalisten kommer med flere anklager mot meg som er rene faktafeil. Blant annet hevder han at jeg oppførte meg ufint og drev med skittent spill hele kampen.» Han anfører at motspillere han snakket med etter kampen ikke hadde et slikt inntrykk.

«Det jeg imidlertid reagerer mest på er at journalisten hevder at jeg skal ha slått en motspiller, og han legger ved et stort bilde av en mann som blør. Det som faktisk har skjedd i denne situasjonen er ikke at jeg har slått, men at spilleren har krasjet med stolpen og derav begynte å blø.» Klageren viser til at han aldri fikk mulighet til samtidig imøtegåelse for dermed å få gitt sin versjon.

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram. Dette skjedde med at avisen tilbød klageren å komme til orde i form av et intervju i etterkant.

TILSVARSRUNDEN:

Moss Avis innleder sitt tilsvar med å vise til en tidligere uttalelse fra Pressens Faglige Utvalg (sak 289/09): Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis bemerke at det er utbredt og akseptert at journalister og reportere formidler subjektive vurderinger i dekningen av fotballkamper. Det er derfor rom for å bruke et kraftig språk og spissede formuleringer i kampreferater.

Avisen anfører at artikkelen beskriver hans opptreden på fotballbanen uten på noen måte å antyde at disse beskrivelsene er gyldige for klageren som person, og viser til at det i sportsjournalistikken benyttes beskrivelser som overført til det sivile liv ville vært uakseptable. Avisen mener publikum har lang erfaring i å skille mellom meninger om kampen og karakteristikker av personen i kampen og ellers.

Det anføres videre at omtalen om skittent spill ikke er en faktaframstilling, men en subjektiv mening fra journalistens side. Journalisten var vitne til kampen.

Om påstanden om at klageren slo ned en motspiller, heter det i avisens tilsvar: «Avisens fremstilling av slag-episoden er et sitat fra en motspiller som sier: «Han langet jo ut armen og slo med rett ned», og senere «han slår meg rett i tinningen og da ble det stjerneklart». I de fleste fotballkamper forekommer det situasjoner der bruk av armer i dueller er mer eller mindre utilsiktet (og som) resulterer i slag mot hode og kropp. I dette tilfellet observerte vår journalist at klagerens armbruk i en løpsduell resulterte i at motspiller ble truffet i hodet av klagerens arm. Motspillerens beskrivelse («han langet jo ut armen») underbygger at det er snakk om en kampsituasjon, og ikke et hånd/knyttneve-slag eller et slag for slagets skyld. Det er normal fotballsjargong å beskrive slike episoder som slag, og et fotballkyndig publikum vil forstå at det ikke er snakk om et slag i voldelig forstand.»

Moss Avis mener det ikke er snakk om påstander som utløser klagerens rett til samtidig imøtegåelse, men karakteristikker og begreper som må tolkes ut fra en ren idrettslig sammenheng. Det anføres at det ville stilt seg annerledes om det hadde dreid seg om utenomsportslige hendelser som eksempelvis rasistiske tilrop eller kampfiksing.

Det vises videre til at klageren allerede påfølgende dag fikk tilbud om å kommentere påstandene, noe han takket nei til.

Til slutt i tilsvaret heter det: «Avslutningsvis har vi ingen problemer med å se at en presisering av begrepet «slag» og en presisering av årsaken til blødningsskaden på bildet ville gjort tolkningsrommet mindre. Brudd på VVp 4.4 (tittelbruk; sekr. anm.) mener vi likevel ikke forholdet kvalifiserer som. På samme måte ser vi at en kommentar fra klageren ville balansert saken, selv om vi ikke anser saken utløser krav om samtidig imøtegåelse.»

Avisen har vedlagt e-post-korrespondanse med klageren etter publiseringen.

Klageren har ikke hatt ytterligere kommentarer utover å anføre at journalisten i mailkorrespondansen (vedlagt) «innrømmet brudd på Vær Varsom-plakaten ved å innrømme at han burde snakket med meg».

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klageren, som er fotballspiller, mener Moss Avis brøt god presseskikk da avisen i et kampreferat fra en 4. divisjonskamp omtalte ham som en som spilte ufint og oppførte seg voldelig. Blant annet var en motspiller sitert på at klageren slo ham ned under kampen. Han viser til at avisen ikke har vist tilstrekkelig omtanke og at han burde fått mulighet for samtidig imøtegåelse.

Moss Avis avviser klagen. Avisen viser til at det er snakk om et subjektivt referat fra en fotballkamp der avisens journalist var til stede og observerte det som skjedde, og at det ikke framkommer påstander i artikkelen som utløser klagerens rett til samtidig imøtegåelse. Avisen innser imidlertid at det ble brukt et uheldig ord i artikkelen, og opplyser at klageren avslo et tilbud om et korrigerende intervju i etterkant av publiseringen.

Pressens Faglige Utvalg vil understreke det selvsagte i at omtaler av og referater fra idrettsarrengementer også er underlagt de presseetiske reglene slik de er utformet i Vær Varsom-plakaten. Utvalget er enig med Moss Avis i at det må være stor takhøyde for karakteristikker og observasjoner i slike sammenhenger.

I det påklagede tilfellet mener utvalget Moss Avis ikke har opptrådt i strid med god presseskikk med hensyn til journalistens beskrivelse av hendelser under den aktuelle fotballkampen. Klageren må tåle å bli vurdert selv om han selv opplever karakteristikkene av hans spill som urimelige.

Imidlertid har utvalget større problemer med å akseptere at motspillerens påstand om at klageren regelrett slo ham ned under kampen får stå uimotsagt. Utvalget mener Moss Avis ikke skulle ha viderebrakt dette utsagnet uten at klageren fikk mulighet til samtidig imøtegåelse. Det vises her til Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, der det blant annet heter: «De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig få adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.» At Moss Avis ga klageren tilbud om et korrigerende intervju i etterkant er positivt, men retter ikke opp det opprinnelige overtrampet. Da avisen ble kjent med spillerens reaksjon kunne avisen også korrigert påstanden på eget initiativ.

På dette punkt har Moss Avis brutt god presseskikk.

Oslo, 18. desember 2014

Alf Bjarne Johnsen,
Tone Angell Jensen, Alexander Øystå, Øyvind Brigg,
Henrik Syse, Amal Aden, Erik Schjenken