Politimester Truls Fyhn mot Dagsavisen

PFU-sak 272/07


SAMMENDRAG:

Dagsavisen brakte torsdag 11. oktober 2007 et førstesideoppslag med tittelen «Svensker hudfletter norske polititopper», og med undertittel «Sjokkert over kollegenes syn på sexkjøp». Henvisningsteksten:

«Forbud mot kjøp av ”ordinære seksuelle tjenester” bør ikke prioriteres, mener politimester Truls Fyhn (bildet) i Tromsø. Det kommer fram i høringen om å forby sexkjøp. Svensk politi reagerer kraftig: – Det sier mye om hans oppfatning av seksualitet og vitner om et dårlig menneskesyn, sier kriminalinspektør Jonas Trolle. I Sverige ble sexkjøp forbudt i 1999.»

Inne i avisen gikk artikkelen over to sider og hadde tittelen «- Han har ikke forstått noen ting». Ingressen:

«Lovforbud mot kjøp av ”ordinære seksuelle tjenester” bør ikke prioriteres, mener politimester Truls Fyhn. – Han har ikke forstått noen ting, svarer Jonas Trolle, kriminalinspektør i Stockholm.
Videre i teksten:
«Høringsfristen for å komme med innspill til forslaget om kriminalisering av sexkjøp gikk ut i går. En rekke instanser har kommet med anmerkninger mot lovforslaget, deriblant politidistriktene. Truls Fyhn, politimester i Troms, ønsker ikke å bruke begrensede ressurser til å avdekke kjøp av «ordinære seksuelle tjenester».
Sverige innførte forbud mot kjøp av sex i 1999. Jonas Trolle, som har jobbet flere år som kriminalinspektør i Stockholmpolitiets traffickinggruppe, mener ordlyden i høringsuttalelsen vitner om helt feil holdninger.
– Det sier mye om hans oppfatning av seksualitet og vitner om et dårlig menneskesyn. Han har ikke forstått noen ting.
Kunstig skille (mellomtittel)

Fyhn sier i sin uttalelse at han stiller seg helt bak kampen mot tvangsmessig prostitusjon og annen menneskehandel. Trolle mener politimesteren her gjør et kunstig skille.
– Alle prostituerte jeg har møtt har et traume de bærer på. Det er alltid en tragedie som ligger bak. Å snakke om ordinære seksuelle tjenester blir helt feil.»
Helt til slutt i artikkelen heter det:
«Truls Fyhn var i går ikke tilgjengelig for kommentar. Justisdepartementet ønsket ikke å kommentere saken.»

I en underartikkel, med tittelen «Likestillingsombudet: Ikke overrasket», er også lederen i Sosialistisk Ungdom, Kirsti Bergstø, intervjuet:

«- Det høres ut som det er en horekunde som har skrevet høringsuttalelsen, raser SU-lederen.»

Artiklene ble også lagt ut på avisens nettsider samme dag.

KLAGEN:

Klager er politimester Truls Fyhn. Klagen er tredelt. Klageren reagerer på gjengivelsen av den svenske kriminalinspektørens uttalelser om hans menneskesyn og hans oppfatning av «min seksualitet».

For det andre mener Fyhn at Dagsavisen har brutt god presseskikk ved å ikke gi ham mulighet til å imøtegå uttalelsene fra den svenske kriminalinspektøren. Endelig reagerer Fyhn på uttalelsen fra SU-lederen.

Klagen omfatter også nettpubliseringen.

TILSVARSRUNDEN:

Dagsavisen avviser klagen på alle punkter. Angående første klagepunkt anfører avisen at den svenske kriminalinspektørens uttalelse ikke er en beskrivelse av Fyhns seksualitet, men en beskrivelse av «hvordan Trolle opplever politimester Fyhns syn på seksualitet. Det er jo nettopp disse problemstillingene debatten om lovforbudet dreier seg om».
Avisen viser videre til at det ble gjort flere forsøk på å få klageren i tale dagen før publiseringen, men at politikammeret i Tromsø ikke ville oppgi hans mobilnummer, og at Dagsavisen av konkurransehensyn ikke ønsket å vente med publiseringen av høringsuttalelsen. Det vises også til at Fyhn neste dag ikke ønsket å benytte seg av sin tilsvarsrett.

Dagsavisen er enig i at uttalelsen fra SU-lederen er provoserende, men mener det ligger innenfor det man må kunne akseptere innenfor en offentlig debatt som har skapt sterke følelser. «Fyhn har i sin høringsuttalelse karakteristert prostitusjon som ”ordinære seksuelle tjenester”, og må være forberedt på at også dette vil vekke reaksjoner i miljøer som arbeider mot prostitusjon og internasjonal menneskehandel.»

Klageren anfører at han oppfatter den svenske kriminalinspektørens uttalelse som et angrep på hans egen seksualitet og menneskesyn, og han reagerer på det han kaller Dagsavisens bagatellisering av uttalelsene.

Videre mener han at han hadde et pressetisk rett til å få komme samtidig til orde med sine synspunkter. Endelig mener han leserne vil oppfatte at han gjennom SU-lederens uttalelse blir benevnt som horekunde.

Dagsavisen fastholder i sitt siste tilsvar at det er Fyhns syn på seksualitet som debatteres. Videre gjentar avisen at det ble gjort flere mislykkede forsøk på å få politimesteren i tale, og at man etter hvert oppfattet det slik at han ikke ønsket, eller anså det som viktig nok, å kommentere sin egen høringsuttalelse. Det understrekes fra avisens side at man mener Fyhn har tilsvarsrett, men at kritikken ikke utløser en rett til samtidig imøtegåelse.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Dagsavisen som omhandlet Troms politidistrikts høringsuttalelse i forbindelse med lovforslaget om kriminalisering av kjøp av seksuelle tjenester. Klageren, politimester Truls Fyhn, mener Dagsavisen brøt god presseskikk da avisen gjenga uttalelser fra en en svensk kriminalinspektør som karakteriserte hans menneskesyn. Klageren mener videre avisen skulle ha kontaktet ham for samtidig kommentar. Endelig reagerer Fyhn på at lederen av Sosialistisk Ungdom fikk slippe til med å mene at det høres ut som om Fyhns hørigsuttalelse var skrevet av en horekunde.

Dagsavisen avviser klagen og anfører at den svenske kriminalinspektørens uttalelser ikke er en omtale av Fyhns seksualitet, men en beskrivelse av hvordan inspektøren opplever politimesterens syn på seksualitet. Avisen viser videre til at det ble gjort flere forsøk på å oppnå kontakt med klageren, uten å lykkes. Med hensyn til SU-lederens uttalelse mener avisen at selv om uttalelsen er provoserende, ligger den innenfor hva klageren må tåle, sett i lys av hva han selv har skrevet i høringsuttalelsen.

Pressens Faglige Utvalg viser på generelt grunnlag til Vær Varsom-plakatens punkt 4.1, om å vektlegge saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.

I det påklagede tilfellet har Dagsavisen viderebrakt påstander fra en svensk kriminalinspektør som stiller spørsmål om klagerens syn på seksualitet. Utvalget har forståelse for klagerens reaksjon, men mener likevel det i tilstrekkelig grad framgår av artikkelen at det er kriminalinspektørens vurdering, og ikke fakta, som formidles. Det samme gjelder også uttalelsen fra lederen av Sosialistisk Ungdom.

Imidlertid mener utvalget at avisen ikke anstrengte seg tilstrekkelig for å få samtidige kommentarer fra klageren. Det vises i den sammenheng til Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, der det blant annet heter at den som utsettes for sterke beskyldninger skal ha mulighet til samtidig imøtegåelse.

På dette punkt har Dagsavisen brutt god presseskikk.

Oslo, 29. januar 2008

Odd Isungset,
Ellen Arnstad, John Olav Egeland, Sigrun Slapgard,
Henrik Syse