Samuel Dencker mot Strilen

PFU-sak 261/13


SAMMENDRAG:

Strilen hadde torsdag 12. september 2013 et førstesideoppslag med tittelen «Sjåfør-episode mot retten». Henvisningstekst: «På vegen heim frå Rossland skule skal ein ti-årig gut ha vorte valdeleg angripen av bussjåføren. Saka ser no ut til å hamna i retten.»

Inne i avisen var tittelen «Skulebuss-sjåfør skal ha gått laus på ti-åring».

Ingress:
«Ein buss-sjåfør frå Nobina ser ut til å hamne i rettsak etter at han skal ha utøvd vald mot ein ti år gammal gut på veg heim frå skulen.»

Videre i artikkelen:
«Då skuledagen var slutt 30. januar i år køyrde sjåføren skulebuss søraustover frå Rossland skule. På denne turen oppsto ein situasjon som førte til at guten ifølgje eiga forklaring vart mløfta opp etter nakken og lagt ned. Det skjedde utanfor bussen, ved stoppestaden der han skulle av.»

Det framgår av artikkelen at det som utløste sjåførens reaksjon var at gutten spytta inn i bussen idet han gikk av. Sjåføren har en noen annen versjon av det som skjedde enn gutten, «men han har i ettertid sagt at han angrar på at han let seg provosera».

Videre framgår det at det senere har vært en ny episode mellom den samme sjåføren og en bror av tiåringen. Også denne episoden er politianmeldt.

Foreldrene reagerer i artikkelen anonymt på at sjåføren får fortsette å kjøre skolebuss, selv om han er fritatt fra å kjøre den ruta der de omtalte sønnene er passasjerer.

KLAGEN:

Klager er den omtalte, men ikke navngitte bussjåføren. Han skriver:

«Jeg er bussjåfør i Nobina avd Knarvik, jeg har mitt arbeidsområde i Nordhordland samme distrikt som avisen Strilen dekker. Jeg har selv vært abbonent av strilen i mange år. Jeg har kjørt buss her i 14 år. Strilen forteller at jeg er på vei mot retten, noe verken jeg eller politiet eller min sjef vet noe om, politiet fortalte meg omtrent det motsatte når jeg spurte dem. Det er tydelig at de har fått en henvendelse fra en familie eller far som tar saken i egne hender. Det står i artikkelen at min sjef uttaler seg, men det var for 8 måneder siden, min sjef visste ikke om at Strilen trykte denne artikkelen. Så det de sier at min sjef uttaler seg om er i en annen artikkel, fra ca 19 februar dette år. Jeg føler denne artikkel er KUN skrevet for å sverte meg og mitt rykte. De skriver om en gutt som spyttet inn på gulvet i bussen, men det var meg spyttet var ment til. men det rakk ikke helt bort til meg. Artikkelen skriver også om ett kommende rettsmøte, men det er det bare Strilen som kjenner til, hverken politiet eller meg vet om det rettsmøte, Artikkelen er skrevet av en Ketil Falch. Jeg vet ikke om dette er brudd på god presseskikk eller om det er brudd på vær varsom plakaten. Jeg mener dette er brudd på redaktørplakaten også. Jeg er gift og har tre barn i alderen 14, 12 og 7 år, de kan lese alle sammen, i bygden her går ryktene allerede. Denne artikkelen er kun fremsatt av en familie som er ute for å sverte meg, Hverken politi eller min sjef i Nobina Knarvik eller meg selv er blitt spurt om å uttale seg i saken.»

TILSVARSRUNDEN:

Strilen opplyser at artikkelen er bygd på et skriftlig innspill fra foreldrene og samtaler med gutten far. Foreldrenes innlegg er ikke publisert. Dette for å unngå å oppgi foreldrenes navn.

Videre anføres det at det tydelig framkommer i artikkelen at sjåføren har en annen versjon av hendelsen og at dette også framkommer i en kommentar i artikkelen fra sjåførens arbeidsgiver. Avisen mener ellers at det ikke slås fast at saken skal for retten, bare at det ser ut som om den skal.

Klageren opprettholder klagen. Han mener fortsatt at Strilen har «gått langt utover hva som er akseptabelt av en avis, både i henhold til vær varsom plakaten, og de velger å publisere en masse boss fra noen foreldre som ikke var tilstede på buss turen». Han mener det er totalt usmakelig å vinkle en sak så ensidig, uten at han har noen mulighet til å svare for seg, eller få noen andre til å svare for seg.

Strilen sendte en melding til klageren med tilbud om å slippe til i avisen med en kommentar. Det anføres at denne kommentaren også kan inneholde kritikk av avisen.

Klager kom så tilbake med følgende melding:

«Ja da er sannhetens time her, jeg er frikjent eller alle tre anmeldelsene mot meg er henlagt. Jeg synes nå at Strilen bør gå ut og beklage det de har skrevet, jeg mener saken har vært nok hauset opp, så jeg ønsker ikke mitt navn på trykk i denne sammenheng. De som ikke vet hvem jeg er allerede, trenger ikke vite det heller. Jeg mener også at Strilen kunne kommet ned i kantinen på Nobina i Knarvik med en stor ”hvit dame” med teksten ”Gratulerer Samuel”. Jeg er lettet over at det endelig tok en slutt denne saken. Jeg sa opp mitt abonnement av Strilen på grunn av denne saken, men jeg håper Strilen kan sende meg et eksemplar av Strilen med en artikkel i.»

Strilen publiserte så torsdag 21. november en førstesidehenvisning med tittelen «Sjåfør frikjend», og med slik henvisningstekst:

«Politiet har henlagt tre anmeldingar mot ein Nobinasjåfør, noko både sjåføren og driftssjef Odd Erik Hovde (biletet) er glade for.»

Inne i avisen var tittelen «Anmeldingar mot sjåfør henlagde» og undertittelen «Ei lei sak, men nyttig erfaring, seier Nobina».

Heller ikke i denne artikkelen er sjåføren navngitt, og artikkelen er i tillegg til å gjenta sakens innhold også et intervju med sjåførens arbeidsgiver.

I en e-post til klageren uttrykker avisens redaktør glede på sjåførens vegne over at saken er avsluttet.

Sekretariatet ba klageren om en tilbakemelding om denne publiseringen, og redaktørens e-brev, kunne innebære en minnelig løsning.

Klageren svarte at henvisningen på førstesiden ikke sto i stil med størrelsen på det opprinnelige påklagede oppslaget. Han konstaterte også at Strilen ikke kommer med noen beklagelse.

Sekretariatet konstaterte at klagerens svar måtte oppfattes som en avvisning av avisens forsøk på en minnelig løsning.

Avisen hadde ikke ytterligere kommentarer

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder Strilens omtale av en hendelse på en skolebuss der bussjåføren kom i klammeri med en skoleelev som var passasjer på bussen. Klager er bussjåføren. Han reagerer på avisens ensidige vinkling og at han ikke fikk mulighet til samtidig imøtegåelse. Han reagerer også på at saken fikk et meget stort oppslag, og mener at artikkelen kun var ment å sverte ham. Klageren var ikke navngitt.

Strilen anfører at grunnlaget for oppslaget var en skriftlig henvendelse fra guttens foreldre, men at avisen valgte selv å omtale saken, uten å identifisere dem eller sønnen. Det vises til at det i artikkelen ble synliggjort at sjåføren hadde en annen versjon av den omtalte hendelsen enn det gutten og foreldrene hadde.

Pressens Faglige Utvalg mener Strilen var i sin fulle rett til å omtale hendelsen på skolebussen. At en skolebussjåfør havner i håndgemeng med en tiårig passasjer er etter utvalgets mening en hendelse som hører hjemme i det offentlige rom. Hendelsen var da også politianmeldt.

Klager reagerer på at han ikke fikk mulighet til å ta samtidig til motmæle, enten selv eller via sin arbeidsgiver. Utvalget vil vise til Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, der det blant annet heter: »De som utsettes for sterke beskyldninger, skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.» Etter utvalgets mening rammes Strilen helt åpenbart av dette punktet, selv om sjåføren ikke var navngitt. Utvalget mener dessuten at opplysningen i artikkelen om at sjåføren hadde en annen versjon ikke var tilstrekkelig.

Heller ikke artikkelen som ble publisert etter at saken ble henlagt av politiet, retter opp det opprinnelige overtrampet om manglende mulighet til samtidig imøtegåelse.

Strilen har brutt god presseskikk.

Oslo, 19. desember 2013

Hilde Haugsgjerd,
Line Noer Borrevik, Eva Sannum, Hadi Strømmen Lile
Øyvind Brigg, Håkon Borud, Henrik Syse

an Ha