Meditasjons- og kursstedet Mystic Mountain v. Kundan Rockstad mot Dagens Næringsliv

PFU-sak 252/06


SAMMENDRAG:

Dagens Næringsliv (DN) brakte lørdag 23. september 2006, i sin magasindel, en featurereportasje over seks sider med hovedtittelen «Guruen i granskogen» og denne ingressen:

«Da bergenseren Tor Opheim flyttet med et førtitall disipler til Hedalen og kalte seg opplyst mester, svartnet det for enkelte i bygda. Noen trodde han var en Kristus. Andre mente han var en ren bløff.»

Og i brødteksten, under mellomtittelen «Mirakelet fra Bergen»:

«Det er ikke mange i Hedalen som har sett Vasant Swaha (55) i levende live, eller Tor Opheim, som guruen het før han fikk sitt nye navn. Til tross for at han er bygdas mest omdiskuterte innflytter, mannen bak millionbedriften Vassfarfoten Hyttetun og den som har æren for at husprisene i den fraflytningstruede Valdres-bygda har gått til himmels, blander han seg aldri med bygdefolket.»

Reportasjen skildrer detaljert hvordan Opheim i ungdommen dro utenlands og kom i kontakt med guruen Osho. «I India ble Tor Opheim en del av den spesialtrente ”samuraistyrken” som voktet guruens privatbolig. Oshos livvakt. Han kalte seg Tor Swaha Opheim.»

Videre tar DN for seg Osho-bevegelsens Big Muddy Ranch-prosjekt i Oregon, USA på 1980-tallet. «Ifølge flere av hans tilhengere var Tor Swaha Opheim en av de mange tusen som fulgte med for å bygge opp Oshos amerikanske utopia», eller «det som skulle bli en av de mest totalitære, paranoide og undertrykkende gårdsbruk verden hadde sett». «Osho ble arrestert og kastet ut av USA.»

«I 2001 fikk Opheim og et knippe av vennene hans høre om et konkurstruet hyttetun ved Vassfaret. ”This is a good place. I’m tired of travelling around the world; let the seekers come here from now on”, skal Opheim ha sagt i dette skjebnesvangre øyeblikk. Hyttetunet ble til Mystic Mountain. Ifølge reklamen skulle stedet bli til en oase av kjærlighet og fred, et meditasjonssenter hvor guru og den opplyste mester Tor Swaha Opheim skulle dele “den evige sannhet” på lett forståelig engelsk. Osho var kommet til Valdres. Nå kalte han seg bare Vasant Swaha.»

«Det gikk ikke lang tid før det første mirakelet skjedde i den fraflytningstruede bygda med 800 innbyggere. Husprisene gikk til himmels da et førtitall unge menn og middelaldrende, mange enslige kvinner, begynte å by over hverandre for å sikre seg en bolig i nærheten av guruen. De kom fra Finnmark, Vestlandet, Østlandet, og Vasant Swaha ga dem navn som Shakti, Bansi, Bhakta, Dhama og Sumeru. Alle var kommet for å være i nærheten av guruen. I flere og flere av de gamle trehusene i Hedalen ble det rigget opp husaltere hvor bilder av bergensguruen og hans læremester Osho strålte i glansen av parfymerte telys. Der det før hadde vært tømmerhogst, ble det lagt tarotkort.»

«De fleste hedølingene tok innflyttingen med fatning. Mange var glade for at det var kommet lys i husene.»

Arne Heimestøl, nettredaktør og lokalpolitiker for KrF, uttaler seg. Han opplyser at «ingen som ønsker å stille kritiske spørsmål, får intervju med Vasant Swaha». «Kritiske spørsmål på nettsiden ble krast imøtegått, og på nettstedet florerte spekulasjonene om hva slags folk som hadde kommet til bygda.»

«Til slutt sendte talsmannen for Mystic Mountain, håndleseren Kundan Rokstad, en klage til bygdeutvalget som hadde ansvar for nettstedet. Skulle bygdas egen nettside brukes til å spre mistanke om selskapet Mystic Mountain som hadde skapt arbeidsplasser og nytt liv i bygda?»

Og Heimestøl siteres: «-Jeg vil fortsatt stille kritiske spørsmål til Mystic Mountain og forventer at den åndelige lederen Vasant Swaha svarer på spørsmål. Nå bør ansvarspersoner i kommunen intervjue pårørende som har slektninger i Mystic Mountain, slik at vi kan få oppklart hva det er som skjer her.»

Kommunestyrepolitiker Arne Gunnarson Perlestenbakken forteller om et hemmelig møte med en sektspesialist, Torgunn Nesse, som på det lokale nettstedet hadde brukt ord som ”hjernevask” og ”mindcontrol” om Mystic Mountains virksomhet. Perlestenbakken «synes det kom frem mye interessant på møtet med Nesse» og «synes det er stor forskjell på Mystic
Mountain og andre sekter bygda har opplevd. De andre sektene har hatt en leder som har stått frem.»

Videre intervjues «en middelaldrende mann», som forteller om da hans tidligere kone flyttet til Hedalen «for å være i nærheten av Vasant Swaha og Mystic Mountain». Innholdet i et lydopptak av spørsmål fra kvinnen og svar fra Vasant Swaha gjengis.

«Kvinnen, som nå har fått nytt navn, treffer ungene sine i ferier og i helgene. Hun sier hun ikke føler å ha sviktet andre ved å følge Vasant Swaha. –Jeg føler jeg er i et godt fellesskap, og har aldri hatt det bedre enn nå, sier hun.»

DN opplyser at avisen «har vært i kontakt med andre personer som sier de har mistet kontakten med slektningene sine etter at de flyttet til Hedalen». Igjen vises det til uttalelser fra Torgunn Nesse: «-Noen endrer totalt livsstil, avbryter skolegang eller arbeid, flytter fra barna og bryter kontakt med alle som stiller kritiske spørsmål, for å være hos sin leder i Hedalen. For å erfare kjærlighet.»

Også den svenske sektforskeren Åke Wiman «var en av dem som begynte å interessere seg for mystikerne i Valdres». Han uttaler bl.a.: «-Ingen bevegelse vil kalle seg selv sekt, men for meg er dette en lukket sekt.»

I senere avsnitt opplyser DN:

«Å være guru i Hedalen er lønnet med rundt 300.000 kroner. Inntektene kommer fra helgesamlingene i Hedalen og Vasant Swahas virksomhet i Brasil – på Mystic Beach. Mange av brukerne mener Vasant Swaha gir valuta for pengene. (…) Andre norske Osho-disipler har et mer distansert forhold til fenomenet i Hedalen.»

Og en «en tidligere bekjent» uttaler:

«-Vasant Swaha har mange gode kvaliteter, men jeg hadde vært glad om han hadde jobbet som vanlig meditasjonslærer i Hedalen. Problemet er at han går altfor langt. (…) –Vasant Swaha er ganske lat og gjør bare det som passer ham best hele tiden, og nå har han fått det som han vil. Men å komme ut noen få ganger hvert år for å snakke til noen som betaler for det, er jævlig dårlig gjort mot dem som har flyttet etter ham. Enten får han stille opp hver dag, eller så får han droppe hele det der prosjektet oppe i Hedalen.»

Mot slutten av reportasjen uttaler Kundan Rokstad seg, som talsmann for Mystic Mountain og «guruens høyre hånd». På spørsmål om hvorfor DN ikke får snakke med Vasant Swaha, er svaret: «-Når dere besøker oss, må dere spille på våre premisser. Det er mange som vil snakke med ham, både medier, kunder og private, men når han har fri, vil han ha fri.» «Kundan Rokstad sier han er lei av beskyldningene, mistenkeliggjøringen og hentydningene til Oregon.», og fortsetter:

«-Personlig har det vært et helvete. Vi bygger ikke noe lukket samfunn, alle kan delta på våre arrangementer. Vi har ikke mottatt en eneste klage fra brukerne, og de som
har angrepet oss, har ikke besøkt oss. Hvordan hadde det vært i Hedalen uten de 35-40 som har flyttet hit på grunn av Vasant Swaha? Vi driver et aksjeselskap, Mystic
Mountain, og flere av oss har startet egne, små bedrifter. Noen driver med håndanalyse, andre med massasje, aromaterapi eller er snekkere. Vi har skapt liv i bygda, og vil skape enda flere arbeidsplasser. Er ikke det bra?»

I det påfølgende avsnittet het det dessuten:

«Midt under sektdebatten ble Mystic Mountains styreformann, Guy Lars Morelle, oppringt av en lokalavisjournalist som hadde hørt rykter om at det var installert et dieselaggregat på Mystic Mountain. Journalisten lurte på om aggregatet kanskje, eventuelt, rent teoretisk sett, kunne brukes til et sekterisk massemord. Etter den episoden er det få av brukerne eller lederne på Mystic Mountain som orker å forholde seg til journalister.»

Som en hale til reportasjen gjengis en e-post avisen mottok etter besøket i Hedalen. Undertegnet «Vennlig hilsen Swaha» het det her bl.a.:

«Her på Mystic Mountain tilhører vi ikke noen religion eller sekt. Den eneste sanne religion er den som bygger på kjærlighet, forståelse og respekt for seg selv og sine medmennesker, det spiller ingen rolle hva man kaller den. (…) Mystic Mountain er et sted for mennesker som vil utvikle seg selv på alle plan til mer bevisst og bedre mennesker. Finner man gleden i seg selv, vil man aldri dømme andre; man vil akseptere hverandre slik man er. Livet er ikke til for å forklares; det er til for å leves, i dyp tilstedeværelse, nå.»

I en underartikkel med tittelen «Dobbeltliv» intervjues «milliardær og investor» Pål Hveem, som «har personlig kjennskap til Osho-bevegelsen». Han har aldri vært i Hedalen, men «vet jo at man kan komme langt inn i egen bevissthet ved bruk av meditasjon».

Reportasjen var blant annet illustrert med et større bilde av Opheim/Swahas enebolig ved Hedalselven, foruten en serie fotos av «bergensguruen» hentet fra Mystic Mountains eget markedsføringsmateriale.

KLAGEN:

Klager er Meditasjons- og kursstedet Mystic Mountain, ved Kundan Rockstad (ikke Rokstad, som i DNs reportasje; sekr anm.). Han viser til en tidligere omtale i Tromsø-avisen Nordlys, og mener denne må være bakgrunnen for reportasjen i Dagens Næringsliv.

«Det ser ut til at nevnte aviser lar seg bruke i en massiv propagandakrig mot Mystic Mountain (MM). Denne kampanjen styres av en håndfull personer fra lokalmiljøet. (…) De samarbeider også med sosiolog Torgunn Nesse, som også har publisert usannheter og udokumenterte påstander mot oss. Hun svarer ikke på spørsmål når vi ber henne om dokumentasjon og redegjørelse for bl.a. innlegg på forumet på Hedalen.no og leserinnlegg i avisa Valdres.»

Klageren mener Dagens Næringsliv med sin reportasje har brutt god presseskikk, og viser til Vær Varsom-punktene 3.2, 3.3, 3.7, 4.1, 4.3, 4.4, 4.13, 4.14 og 4.15. Deretter heter det bl.a. i klagen:

«Det er fremsatt flere alvorlige og udokumenterte beskyldninger i oppslaget som ikke ble forelagt MM før publisering. (…) Vi opplevde fremgangsmåten til de to journalistene fra DN som uetisk da de uanmeldt kom og banket på dører i Hedalen…».

Klageren viser spesielt til to MM-brukere som ble intervjuet, og som begge har gitt sitt samtykke til klagebehandling. Ifølge klageren skal DN ha ringt til den ene (en kvinne) med spørsmål «om de kunne komme på besøk og få et intervju om aromaterapi og om hvordan det var for en innflytter å tilby slik behandling i Hedalen». «Hun sa ja og åpnet dørene til sitt private hjem hvor de intervjuet henne i to timer uten at de stilte et eneste spørsmål om aromaterapi, kun om MM.»

Videre skal avisens medarbeidere ha vist «frekk og truende oppførsel» overfor det mannlige intervjuobjektet som har gitt samtykke til PFU-klagen. Han «følte seg overkjørt og opplevde det som at journalisten var ute etter å ta ham». Ifølge klageren skal journalisten bl.a. ha kommet med «alvorlige beskyldninger» om at Opheim/Swaha hadde brukt mannens eiendom som sikkerhet for lån til ny bolig.

Når det gjelder DNs intervju med klageren (Rockstad), opplyses det at han stilte uforberedt. «Vi fryktet at ting kunne bli enda verre hvis ikke noen stilte opp til intervju siden journalistene presset på ved å ringe rundt til flere tilfeldige brukere av MM.»

«Undertegnede spurte i begynnelsen av intervjuet om hvilken vinkling de fra DN ville ha på oppslaget, men fikk til svar at de ikke hadde bestemt seg for vinklingen enda. Dette virket lite troverdig da journalistene under intervjuet sa at de hadde gjort grundige undersøkelser og fulgt med på innleggene på Hedalen.no de siste ni månedene. Under intervjuet eller senere ble ingen av de alvorlige og udokumenterte beskyldningene som de brukte i oppslaget fremlagt for MM for kommentar.»

Her viser klageren til en rekke formuleringer som han hevder det ikke er dekning for, eller som viser «en påfallende forutinntatt negativ holdning til Mystic Mountain og brukerne». Andre påstander betegnes som «rent oppspinn» eller som «meget mangelfull og usakelig måte å fremstille saken på».

«Det er ikke riktig at MM ikke svarer på kritiske spørsmål. Undertegnede svarte på uendelig mange spørsmål i flere enn 40 eposter fra redaktøren på Hedalen.no i mai 05. Se også vedlagte svar fra Bygdeutvalget på klagen MM sendte. (…) Undertegnede oppfordret journalistene til å intervjue leder i Bygdeutvalget som hadde med hele klagesaken om Hedalen.no å gjøre, men dette ville de ikke ta med i oppslaget! (…) Alle spørsmål som er kommet til MM, både skriftlige og muntlige, er besvart og vi har rettet berettiget kritikk og stilt motspørsmål til de som har kommet med de udokumenterte beskyldningene mot MM.»

Klageren finner det «tankevekkende å se hva slags kilder DN brukte, det er utelukkende personer som ikke har vært på MM, eller som ikke har erfaring med meditasjon».

«Undertegnede sendte dokumentasjon (se vedlegg) til DN både om norsk forskning på, og hva en norsk psykolog uttaler om meditasjon, men det ble ikke nevnt med et ord. Hvorfor ville ikke avisa ta med dette for å få en mer balansert vinkling i oppslaget? (…) DN fikk tilbud under intervjuet med undertegnede om å sende spørsmål på epost til Swaha og de var også invitert til å komme på meditasjonshelg i desember når MM åpnet igjen til ny sesong…».

Klageren påpeker for øvrig at MMs styreformann Guy Lars Morelle ble feilsitert, noe han pr. e-post gjorde avisen oppmerksom på før publiseringen, men uten at dette førte til rettelse.

«Når det gjelder den ensidig negative fremstillingen av Osho , viser vi til vedlagte tilsvar fra Osho International, som etter hva vi har funnet ut, ikke er blitt gitt spalteplass i DN.» «Vi legger ved to innlegg som har blitt lagt ut på Hedalen.no om Osho, Swaha og Oregon.»

TILSVARSRUNDEN:

Dagens Næringsliv mener reportasjen representerer «en relevant historie ut fra sektens forhistorie og den diskusjonen gruppen har skapt i det lille bygdesamfunnet». Om kildebehandlingen heter det i tilsvaret:

«Klager hevder at Dagens Næringsliv har opptrådt uetisk overfor navngitte personer i Hedalen. Da Kundan Rokstad ikke var tilstede i disse samtalene, kan Dagens Næringsliv ikke se at dette er en diskusjon Kundan Rokstad kan føre på vegne av disse personene.
Vi kontaktet Rokstad og flere andre brukere i Mystic Mountain. Ingen av disse ga uttrykk for at de opplevde dette som et ubehagelig press, men flere sa de ikke ville bli identifisert i teksten. Dette ønsket etterkom vi for de av brukerne som ikke ønsket personlig publisitet.»

«Av hensyn til normalt kildevern ønsker Dagens Næringsliv verken å bekrefte eller avkrefte hvem vi har snakket med utover de som er nevnt i teksten. Av samme grunn ønsker avisen heller ikke å gå nærmere inn i en diskusjon med Rokstad om hvordan vi har/ikke har opptrådt overfor slike personer.»

Avisen er uenig med klageren på alle punkter når det gjelder hans anførsler om uriktige og usaklige påstander. «Rokstad mener det er usaklig å skrive at ”Osho kom til Valdres”. Osho brukes her om bevegelsen Osho, startet av Osho. Alle medlemmene av Mystic Mountain som vi møtte, hadde Osho som sin åndelige veileder. Flere fortalte også at de har vært disipler av den nå avdøde guruen.»

DN anser videre å ha gjengitt hovedinnholdet i den omtalte klagen til Bygdeutvalget. «Avisen gjenga på samme måte at redaktør Arne Heimestøl nektet å sensurere debatten om Mystic Mountain på det lokale nettstedet ”hedalen.no”. Kundan Rokstad ble på sin side gitt anledning til å imøtegå Heimstøls kritikk.»

Når det gjelder klagerens generelle anførsel om manglende samtidig imøtegåelse, viser DN til at medarbeiderne gjentatte ganger forsøkte å komme i kontakt med Vasant Swaha, «for å diskutere de ulike påstandene om ham og Mystic Mountain».

«Ikke minst var dette sentralt ut fra den kritikk som ble rettet mot ham og følgelig retten til samtidig imøtegåelse. (…) Per Høynes, som var offisiell talsmann for Mystic Mountain, ønsket heller ikke å bli intervjuet. (…) Kundan Rokstad poengterte i møtet med DN at han ikke var noen talsmann for Mystic Mountain, og at han ikke kunne svare på vegne av Vasant Swaha.»

«Siden Kundan Rokstad likevel var det nærmeste journalistene kom en talsmann, presenterte vi kritikken mot Mystic Mountain overfor Rokstad. (…) Også Rokstad fikk gå gjennom sine egne sitater for å rette opp misforståelser, en mulighet han benyttet seg av.»

Avisen beklager ellers at den «ved en feiltakelse» ikke i tide fikk rettet opp den påpekte sitatfeilen i styreformann Morelles uttalelse.

Klageren anser at Dagens Næringsliv i sitt tilsvar «fortsetter med samme metode som i artikkelen vi allerede har klaget på». «Ved å bruke begreper som ”sekt” og ”den kontroversielle sekten” på Mystic Mountain, forsøker de å rettferdiggjøre både artikkelen de har skrevet og arbeidsmetodene de har brukt. (…) Slik sektbegrepet brukes i dag i media (inkl. DN) og andre steder, er det blitt en negativ sekkebetegnelse på grupper man av en eller annen grunn ser ned p养.

«DN hevder at alle MMs medlemmer som de møtte hadde Osho som sin åndelige veileder og at å hevde at ”Osho er kommet til Valdres” ikke er å villede eller feilinformere. For det første har vi informert DN om at det ikke finnes noen form for medlemskap (link til omfattende info om MM sendt DN 23.09.06) hos MM, så DN villeder i hvert fall i sitt brev.» (tilsvar; sekr. anm.).

Klageren konstaterer at «DN forsvarer det faktum at de har sitert flere personers grove og usanne beskyldninger mot Swaha og Mystic Mountain med at Vasant Swaha eller Per Høynes ikke har stilt til intervju. (…) Vi har innsett at vi kunne ha taklet møtet med media bedre. (…) Vi har på ingen måte vært forberedt på et mediekjør der en av landets største aviser bruker seks sider i sin lørdagsutgave på å omtale oss. Men, selv om vi kunne taklet møtet med media bedre, kan vi uansett ikke se at det er vårt ansvar å bedrive kildekritikk for DN.»

I tilsvaret konkluderer klageren med å opprettholde klagen på alle punkter, og viser til ytterligere vedlegg som skal styrke klagegrunnlaget.

Dagens Næringsliv anfører i sine sluttkommentarer at avisens medarbeidere «har undersøkt virksomheten til Mystic Mountain med vanlige journalistiske metoder». Videre påpeker DN at klageren, i intervjuet med ham, selv ga uttrykk for at han ikke så på ordet «sekt» som noe negativt.

Når det gjelder møtet med kvinnen som har gitt sitt samtykke til klagebehandling, hevder avisen at samtalen med henne dreide seg «om både aromaterapi og hvorfor hun og andre med alternative ideer flyttet til Hedalen». «Dette snakket hun gjerne og villig om.»

For den mannlige samtykkegiverens del, viser DN til det faktum at han har donert en tomt til Vasant Swaha, men «intervjuet ble ikke benyttet».

Avisen kan ellers ikke forstå «hvorfor en åndelig veileder ikke kan gjennomføre en normal samtale om hva han og gruppen står for og tror på», siden Opheim/Swaha var i Hedalen samtidig med journalistene.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en bredt anlagt kritisk lørdagsreportasje i Dagens Næringsliv (DN) om meditasjons- og kursstedet Mystic Mountain i Hedalen (MM), som hevder avisen lar seg bruke i en propagandakrig styrt av en håndfull personer. Klageren mener DN har brutt god presseskikk på en rekke punkter, bl.a. ved å formidle alvorlige, udokumenterte beskyldninger som representanter for MM ikke fikk mulighet til samtidig å imøtegå. Klageren tar avstand fra at MM blir betegnet som «sekt», og det reageres også på at avisens journalister viste en «frekk og truende oppførsel» overfor intervjuobjekter i lokalmiljøet.

Dagens Næringsliv tilbakeviser å ha opptrådt uetisk overfor personer i Hedalen. Avisen er dessuten på alle punkter uenig i klagerens anførsler om uriktige og usaklige påstander. Når det gjelder det generelle klagepunktet om manglende samtidig imøtegåelse, viser DN til at medarbeiderne gjentatte ganger forsøkte å komme i kontakt med guru Vasant Swaha, for å diskutere de ulike påstandene om ham og Mystic Mountain. Ifølge avisen skal en talsmann for MM ha gitt uttrykk for at han ikke så på ordet «sekt» som noe negativt.

Pressens Faglige Utvalg mener Dagens Næringsliv var i sin fulle rett til å sette et kritisk søkelys på Mystic Mountains virksomhet og ringvirkninger i Hedalen. Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 1.4, der det blant annet heter: «Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold.»

Selv om klageren åpenbart vil oppleve ubehag ved å bli utsatt for en så dyptpløyende reportasjeform som i dette tilfellet, anser utvalget at man på bakgrunn av guru Vasant Swahas spesielle forhistorie og nåværende forhold til MM-brukerne, må være forberedt på og tåle svært nærgående oppmerksomhet fra medienes side. Det må også være opp til DN å bestemme innfallsvinkelen for sin reportasje.

Ut fra dette finner utvalget at avisen vanskelig kan klandres for at den ikke i større grad anstrengte seg med å innhente uttalelser som tjente til klagerens fordel. Slik utvalget vurderer det, har DN gitt klageren – og i særlig grad guru Vasant Swaha – fullt ut akseptabel mulighet til å komme samtidig til orde med svar på de spørsmål redaksjonen ønsket å stille. For utvalget framstår det med stor tydelighet at representanter for Mystic Mountain ikke har opptrådt direkte imøtekommende overfor avisens medarbeidere.

Når det gjelder klagepunktet om «frekk og truende oppførsel» fra journalistenes side, kan utvalget bare konstatere at partene har ulik oppfatning av kontakten med de aktuelle kildene. Utvalget finner for øvrig ingen grunn til å stille spørsmål ved berettigelsen av å karakterisere Mystic Mountain som en «sekt».

Dagens Næringsliv har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 24. april 2007

Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, John Olav Egeland, Sigrun Slapgard,
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen