Eileen og Willy Wiksaas mot Namdalsavisa

PFU-sak 251/13


SAMMENDRAG:

Namdalsavisa publiserte fredag 6. september 2013 en nettartikkel med tittelen «- Åpenbar rasisme».

Artikkelen:

Bloggeren Gunnar Tjomlid avslørte en rekke grove rasistiske ytringer fra politimannen som ble avskjediget etter å ha kalt Stoltenberg for krapyl forrige uke. Nå har han tatt for seg facebook-statusen til Namsskogan-politiker Willy Wiksaas. På Wiksaas facebook-side har Tjomlid funnet uttalelser hvor Namsskogan-politikeren kaller afrikanere for neandertalere, sier at somaliere stort sett er en pest og plage, som tygger khat og slår sine koner og barn. Han uttalte også på sin facebookprofil at man godt kunne sende hjem flere av disse krapylene, og peker på nordafrikanere. Wiksaas har også kommentert på nyhetssaker fra et høyreekstremt nettsted.
Tjomlid har også gått nøye gjennom bloggen til Wiksaas, hvor han blant annet hevder at Sør-Afrika ikke har blitt et bedre land etter at «de fikk en neger som president». Wiksaas skriver videre på bloggen sin: «Sør-Afrika burde kanskje styres av en neger – men kanskje burde den samme president skaffe seg noen rådgivere – hvite sådanne kanskje??»
Det hele startet med at Wiksaas delte en lenke til en nyhetssak om drapet på Anja Weløy Aarseth fra Aalesund. Flere av Frp-politikerens facebookvenner gjorde der koblinger som antydet at drapet var begått av en asylsøker. Det fikk Gunnar Tjomlid til å «se litt nærmere på akkurat det», som undertittelen på bloggen hans lyder.
– Jeg synes dette er ille, og derfor retter jeg et søkelys på det. Willy Wiksaas har valgt å sette seg selv i en posisjon hvor han må tåle å bli kikket litt i kortene, og han poster fritt og freidig på sin åpne facebookprofil, skriver Tjomlid på bloggen sin.
Videre skriver Tjomlid: – «Asylpolitikk er komplisert, og det finnes mange legitime kritiske spørsmål å stille. Men det legitimerer ikke åpenbar rasisme». Bloggen til Tjomlid har ifølge telleren på nettsida over 16.000 lesere, og ble i januar 2013 en del av nettavisen.no.
Tar avstand
Leder i Nord-Trøndelag Frp, Einar Almaas, tar sterk avstand fra Wiksaas sine uttalelser på Facebook og bloggen sin. Wiksaas er i dag leder for Namsskogan Frp. – Jeg er først og fremst veldig skuffet. Både over Wiksaas, og meg selv, for at jeg ikke har oppdaget dette tidligere, sier Almaas. Saken vil bli tatt opp på førstkommende styremøte i Nord-Trøndelag Frp.
– Vi har allerede bestemt å ta opp dette i styret. Det er uttalelser fra en godt voksen mann, som har vært en sentral politiker. Han burde holdt seg for god for dette, sier Almaas. Det var Carl I. Hagens uttalelser om Aalesund-drapet som utløste Tjomlids dykk i facebook-historikken til Wiksaas. Almaas erkjenner at han heller ikke setter pris på Hagens uttalelser. – Vi kunne vært foruten Hagens utsagn om Aalesund-drapet også, sier han.
Beklager uttalelsene
Overfor NA sier Wiksaas at han beklager uttalelsene på Facebook, og at han har slettet det han mente ikke passet seg. – Jeg må jo stå ved det som er skrevet, men jeg angrer på at jeg spissformulerte meg og publiserte slike ting på Facebook.
– Beklager du at du skrev at somaliere slår sine koner og barn?
– Du fikk med deg at det sto koner? Ja. Det beklager jeg. Det var dumt skrevet, sier Wiksaas. Wiksaas understreker også at flere av innleggene, deriblant blogginnlegget om VM i Sør-Afrika ble skrevet mens han ikke var medlem i Frp. – Jeg hadde en pause fra partiet, og ble medlem igjen i fjor, sier han.
Ikke rasist
– Jeg synes det er beklagelig at folk oppfatter dette rasistisk. Jeg er alt annet enn rasist. Det er langt ifra sannheten, sier han. Wiksaas opplyser også at han har klaget inn Tjomlids blogg for PFU.

KLAGEN:

Klager er omtalte Willy Wiksaas og hans ektefelle. Han skriver: Undertegnede er omtalte som rasist i flere medier – NRK – Namdalsavisa – i Nettavisen til Gunnar Stavrum og i lørdags avisen Brønnøysunds Avis – papirutgave.» Han anfører at omtalen har gått sterkt ut over familien og at han har en sønn som har diagnoser som gjør at reaksjonene blir sterke. Wiksaas mener medier som sprer slike usannheter må få en smekk. Han karakteriserer omtalen som rasistisk overfor ham.

Han beklager hvis noen er blitt såret av hans Facebook-innlegg og understreker at de ikke var ment å være sårende.

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

TILSVARSRUNDEN:

Namdalsavisas ansvarlige redaktør etterlyser i sitt tilsvar en klargjøring «i forhold til hva vi er innklaget for, og hvilke paragrafer i Vær Varsom-plakaten vi angivelig skal ha brutt». I alle fall kan ikke redaktøren se at det foreligger brudd på god presseskikk i det publiserte materialet klageren viser til. Det opplyses også i tilsvaret at avisen har brukt betydelig tid «på å svare Willy Wiksaas på ans anførsler og reaksjoner, i den hensikt å komme til en minnelig ordning».

Klageren starter sitt tilsvar med å konstatere at redaktøren i Namdalsavisa ikke liker Fremskrittspartiet og at redaktøren tilhører venstresiden. Han konstaterer også at Namdalsavisa har vært lite villig til å ta inn innlegg han har sendt til avisen. Videre heter det i klagen:

«At han valgte å publisere den nedlatende bloggen fra Nettavisen viser bare at han legger for dagen ren vestre journalistikk og nekter å spre det jeg står for og oppfatter som alm. Politiske meninger opplest og vedtatt, han vet at jeg slett ikke er rasist, men her fikk redaktøren sakset noe fra en blogg han burde vist var både krenkende for meg og leserne, dette var en ren ondskapsfull handling og ikke verdig en redaktør. Jeg har sagt opp abonnementet og varslet styret i avisen om saken.»

Namdalsavisa registrerer at klager fortsatt ikke klargjør det faktiske grunnlaget for klagen. Videre heter det i avisens siste tilsvar:

«I denne saken har Namdalsavisa omtalt en blogg som ble presentert i Nettavisen, som omhandlet kontroversielle påstander framsatt av en leder i et politisk parti i vårt dekningsområde. Vi har behandlet dette på ordinær måte som en nyhetssak, der klager Willy Wiksaas har fått komme med sin forklaring og tilsvar til påstandene som ble framsatt i bloggen. Vi har ikke gjengitt eller republisert bloggen, men vist til uttalelser der på vanlig journalistisk måte. Det framgår ikke av klagen at det er noe konkret i denne publiserte artikkelen som Wiksaas mener er brudd på Vær Varsom-plakaten. Wiksaas later til å mene at vi ikke skulle ha omtalt reaksjonene som har kommet på hans egne innlegg i forskjellige debattforum, og det faktum at et riksdekkende medium hadde løftet fram sitater som fikk fylkeslederen i partiet til å reagere. Det er selvfølgelig helt uaktuelt for oss å ikke omtale slike påstander som en leder i et politisk parti har kommet med i ulike debattfora. Dette er tvert i mot en av pressens oppgaver. Vi mener vår behandling av saken er helt i tråd med Vær Varsom-plakaten, der Wiksaas har fått kommet med et fyldig tilsvar. Det at hans egne uttalelser skaper reaksjoner burde ikke komme som noen overraskelse på Wiksaas. I dette og mange andre tilfeller forlanger Wiksaas at han selv skal få komme til orde med sine mange kontroversielle, udokumenterte, provoserende og ofte sjikanøse utsagn, som å kalle folk for krapyl og neandertalere, mens vi tilsynelatende ikke skal ha anledning til å viderebringe reaksjoner og motreaksjoner på dette innenfor vanlige journalistiske rammer.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder Namdalsavisas omtale av en bloggartikkel som tidligere var publisert i Nettavisen. Artikkelen innehold kritikk av lederen av Fremskrittspartiet lokallag i Namsskogan og handlet om hans publisering av ytringer på hans egen Facebook-konto. Klageren, den omtalte politikeren, mener Namdalsavisa har bidratt til å stemple han som rasist, og viser til den store belastningen omtalen har påført særlig familien.

Namdalsavisa avviser klagen. Avisens ansvarlige redaktør mener det må være avisens fulle rett å rette søkelyset mot klagerens offentlige ytringer som leder for Fremskrittspartiet i Namsskogan, og avisen kan ikke se at det foreligger brudd på noen av punktene i Vær Varsom-plakaten. Redaktøren mener tvert imot at avisen har oppfylt sin oppgave ved å omtale politikerens ytringer.

Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis konstatere, helt i tråd med hva Namdalsavisas redaktør skriver, at det må være en oppgave for mediene å omtale en lokal politikers ytringer i det offentlige rom.

I det foreliggende tilfellet har avisen videreformidlet innhold fra en blogg publisert i et annet medium, og innhentet kommentarer til dette, også fra klageren selv. Det noteres at klageren, i den innklagede artikkelen, beklager egne uttalelser og avviser at han er en rasist. Så langt utvalget kan se, har Namdalsavisa utført helt normal og presseetisk akseptabel journalistikk om en lokal politikers ytringer basert på en artikkel publisert i et annet medium. Utvalget vil på generelt grunnlag understreke viktigheten av at det foregår en offentlig debatt også om vanskelige temaer, og at ytringer som er sterke og som oppleves som belastende, blir møtt med motytringer.

Namdalsavisa har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 29. oktober 2013

Hilde Haugsgjerd,
Line Noer Borrevik, Henrik Syse, Hadi Strømmen Lile
Øyvind Brigg, Håkon Borud, Eva Sannum