Klager A: Helene Spro. Klager B: Anne-Lise Juul mot radio laagendalen

PFU-sak 249AB/17


Radio Laagendalen hadde mandag 30. oktober 2017 et innslag som omhandlet interne forhold i Helsepartiet. Innslaget tok utgangspunkt i en pressemelding fra kritikere av partiets ledelse. En av kritikerne, som er ekskludert fra partiet, ble intervjuet. I innslaget framkommer det påstander om lovbrudd, eksempelvis dokumentforfalskning.

KLAGEN:

Klager A er nestleder i Helsepartiet Østfold. Hun skriver:
«Jeg har vært aktiv i Helsepartiet siden oppstart og vært vitne til hvordan enkelte medlemmer ikke har taklet rollen som leder eller verv. Mange har derfor blitt ekskludert. Dette har resultert i en svertekampanje av dimensjoner med påstander som lett kan dokumenteres som ren løgn. Blant annet hevdes det i dette intervjuet at det er økonomisk mislighold og hemmelighold, private lån skal være tatt opp av nestleder osv. Det sies at hp i egne vedtekter mener de ikke trenger å underlegge seg norsk lov, men følge egne vedtekter i stedet. En del av beskyldningen er at det ikke ble levert årsregnskap før landsmøtet i mai 2017,-men partiet hadde da vært i drift i kun fire måneder !
Det blir også fremsatt påstand om at hp nærmest forfølger en kreftsyk dame på dødsleiet,-ja usannhetene kommer som perler på en snor og det er helt åpenbart at radio Laagendalen ikke har gjort noen kildesjekk på dette eller hatt en liten kritisk tanke om det som blir fremsatt.

Det fremsettes også grove påstander om lovbrudd. Intervjuobjektet har sendt lange brev til mange medier og instanser, blant annet partilovnemden som etter å ha ettergått helsepartiet ikke fant lovbrudd. Allikevel så gjentas disse påstandene her. Aktiviteten rettet mot medier har pågått i månedsvis og de fleste avstår etter kildesjekk men her er det ingen som har kontrollert om påstandene faktisk stemmer med virkeligheten. Jeg er medlem og nestleder for Østfold fylkeslag og opplever dette som svært krenkende.

Klager B opplyser at hun sitter i Helsepartiets arbeidsutvalg. Hun skriver:
«Totalt fravær av kildesjekk. Dårlig journalistikk og en svært ukritisk holdning til sak og til uthenging av personer.

Personen som ble intervjuet på tlf er ekskludert av Helsepartiet for ca 5 mnd siden. Etter det har vedkommende trakassert ledelsen i HP på mail. FB, tlf. Sendt mailer til medlemmer etc. Totalt sett så alvorlig at vedkommende er politianmeldt.»

Klagerne mener det foreligger brudd på VVP-punktene 1.2, ulike syn, 3.2, faktakontroll og kildekritikk, 4.1, saklighet og omtanke, og 4.14, samtidig imøtegåelse.

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram. (Se under.)

TILSVARSRUNDEN:

Radio Laagendalen inviterte klagerne til et intervju, men da det ikke førte fram skrev redaktøren følgende som et tilsvar:

«Vel jeg fikk aldrig noe tilbakemelding fra De (klagerne; sekr. anm.) og synes det er leit. Men vi i Radio Laagendalen har kommet til at vi ikke fulgte Vær varsom plakaten i denne sagen og dette beklager vi på det sterkeste. Vi vil følge PFU sin avgjørelse i denne saken.

Radiokanalen opplyser at den kun er nettbasert og at sendingene i snitt har 30 lyttere.

Klager A viser til at innholdet i innslaget er delt flere ganger. Hun anfører videre at den intervjuede kvinnen har kontaktet flere medier i den hensikt å sverte partiet, men at kildesjekk og kontakt med de anklagede har ført til at videre omtale stoppet opp.

Klager B anfører at selv om det er snakk om en liten radiostasjon så er skaden knyttet til publiseringen betydelig. Hun understreker også at ingen av de sterke anklagene i intervjuet er korrekte. «Denne saken bygger ikke på realiteter, men på svært grove og injurierende antagelser fra en ekskludert fylkesleder.»

Radio Laagendalen har ikke hatt ytterligere kommentarer.

Klager B har etter avsluttet tilsvarsrunde oversendt et notat fra Helsepartiets nestleder. Nestlederen opplyser der at tilbudet fra Radio Laagendalen om et intervju kom to dager etter at det påklagede innslaget ble sendt.

Radio Laagendalen svarer: «Vi godtar dette bare for å bli ferdig.»

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Radio Laagendalen sendte høsten 2017 et intervju med en tidligere fylkesleder i Helsepartiet som var blitt ekskludert fra partiet. Vedkommende fikk komme med sterke påstander om partiet, blant annet om økonomiske misligheter.

Klagere er to tillitsvalgte i partiet, med samtykke fra partiets leder. Klagerne mener Radio Laagendalen brøt god presseskikk fordi radiostasjonen ikke kontrollerte påstandene og ga partiet mulighet til samtidig imøtegåelse.

Radio Laagendalen opplyser at den i ettertid har tilbudt klagerne sendetid for at de/partiet skulle få gitt sitt syn, men at dette ikke ble akseptert. Radiostasjonen er ellers enig med klagerne i at det foreligger brudd på god presseskikk.

Pressens Faglige Utvalg vil nok en gang bruke anledningen til å understreke viktigheten av å la den angrepne part få mulighet til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. I det påklagede tilfellet er det åpenbart for utvalget at dette var påkrevet, selv om det ikke var privatpersoner, men et politisk parti som ble kritisert.

I og med at det påklagede innslaget ble sendt direkte var det i praksis ikke mulig å oppfylle kravet til samtidig imøtegåelse, men programlederen skulle ha grepet inn og stoppet påstandene. Slik det nå framstår skjer det motsatte, nærmest en oppfordring til å fortsette angrepet.

Ved å unnlate å ta kontakt med Helsepartiet har Radio Laagendalen heller ikke brukt sin mulighet til å undersøke fakta. Dette innebærer at Vær Varsom-plakatens krav i punkt 3.2 om opplysningskontroll og kildekritikk heller ikke er oppfylt.

Radio Laagendalen har brutt god presseskikk på punktene 3.2 og 4.14 I Vær Varsom-plakaten.

Oslo 27. februar 2018

Alf Bjarne Johnsen
Anne Weider Aasen, Stein Bjøntegård,
Martin Riber Sparre, Nina Fjeldheim,
Reidun Førde, Erik Schjenken