Adv. Ole-Henrik Sætre (p.v.a. MC-Tuning AS) mot NRK

PFU-sak 237/06


SAMMENDRAG:

NRKs TV-magasin Forbrukerinspektørene (FBI) brakte 4. oktoer 2006 et reportasjeinnslag om to ungdommer som begge hadde kjøpt nye scootere av firmaet MC-Tuning i Trondheim. I det ene tilfellet stoppet kjøretøyet «bare hundre meter» fra forretningen, og i det andre sviktet to-hjulingen en snau måned etter handelen. Firmaet tok begge scootere inn på verksted for reparasjon.

Feilene ble angivelig ikke rettet på uker og måneder, og i det ene tilfellet skal det ha gått halvannet år, uten at noe skjedde. De to ungdommene ble heller ikke tilbudt lånescootere, slik en av Forbrukerrådets jurister fastslår at de har hatt krav på hvis reparasjonen tok mer enn én uke. Juristen opplyser i tillegg at Forbrukerrådet det siste året har mottatt elleve henvendelser angående MC-Tuning.

I innslaget tar FBIs reportasjeteam med seg ungdommene til scooterfirmaet, der de mottas av innehaver Bjørn Magnar Eidem og bringes ned i kjelleren. Det opplyses at Eidem «verken vil la oss filme butikken eller ansiktet sitt». Men han intervjues likevel, mens kun reporteren er i bildet. Etter hvert brukes et stillbilde av innehaveren, kreditert Byavisa. Senere sees innehaveren med ryggen til i bakgrunnen av butikklokalet.

Det framgår at Eidem bare delvis kjenner kjøpsloven, men noen lånescootere hadde firmaet uansett ikke kunnet tilby. I samtale med ungdommene får den ene vite at hans scooter nå er
reparert, og kan hentes utenfor butikken. I det andre tilfellet vil eieren ha hevet kjøpet, og mot slutten av innslaget får hun pengene tilbake kontant.

KLAGEN:

Klager er MC-Tuning, via advokat. Det vises til et brev som 11.10.06 ble sendt til NRK, med anførsler som gjøres gjeldende også overfor PFU.

Ifølge klageren inneholder FBI-innslaget «flere tendensiøse og feile fremstillinger som er skadelige for MC-Tuning AS». Bl.a. hevder klageren det er feilinfomasjon når Forbrukerrådets jurist i innslaget opplyser at man har mottatt elleve henvendelser angående firmaet, mens det i realiteten skal dreie seg om tre konkrete saker, hvorav to er de som omtales i programmet. «Poenget er at seerne – opplysningen sett i sammenheng med temaet i innslaget – helt klart får det inntrykk at dette gjelder 11 forskjellige tilfeller.»

«Forbruker kontoret slår videre reservasjonsløst fast at kunden ville hatt krav på lånescooter etter 1 uke. Dette er feil gjengivelse av innholdet av forbrukerkjøpslovens § 30 som har et skjønnsmessig tema der det også tas hensyn til selger. Dette vil selvsagt være et sammensatt tema, der både tid, feilens størrelse og belastning for bedriften teller med. Seerne får her inntrykk av en kategorisk regel og – implisitt – at det kun dreier seg om vrangvilje og manglende lovforståelse fra MC-Tuner AS.»

Når det gjelder framstillingen av den ene scooterkjøperens sak, er det ifølge klageren feil at hun har ventet i halvannet år på reparasjonen. «Forholdet var imidlertid at scooteren var ferdig reparert i oktober 2005, men kunden valgte da ikke å hente den. Programmet gir altså inntrykk av at det tok firmaet 1 ½ år å reparere – hvilket er en ekstraordnær lang tid – mens realiteteten var et 1/2 år. Dette, og at kunden krevde heving, som igjen førte til en saksbehandlingstid, burde vært tydelig opplyst om.»

Angående den andre scooterkjøperens sak, hevder klageren at det her ble gitt tilbud om heving av kjøpet «i god tid før programmet». «Det burde også ha kommet frem at reparasjonen var ekstremt vanskelig og kostbar for MC-Tuning AS.»

I brevet til NRK ba klageren om presiseringer i førstkommende FBI-sending. «Dersom dette gjøres på en korrekt måte, vil det ikke bli fremsatt krav på erstatning.» I svarbrev fra NRK het det imidlertid at man anså saken som tilstrekkelig belyst.

TILSVARSRUNDEN:

NRK mener å ha gitt klageren en «en grundig, fair og ryddig redaksjonell behandling godt innenfor Vær Varsom-plakatens punkter». «Vi kan verken utfra reportasjen eller advokatens brev se hva slags feil det skulle være. (…) Forbrukerrådet har bekreftet at de har fått 11 henvendelser angående MC-Tuning.»

Når det gjelder klagepunktet om lånescooter, er dette etter NRKs mening «uinteressant», uavhengig av om opplysningen om reparasjonstid var riktig eller ikke. «Innehaver Eidem
sier i reportasjen at han rett og slett ikke har lånescooter. Så om loven mener du har krav på det etter en uke eller ikke: Lånescooter får du ikke hos MC-Tuning.»

Om bakgrunnen for at den ene scooteren ble stående på verksted i halvannet år, skriver NRK: «Det skyldtes at selskapet ikke klarte å finne feilen på scooteren og fordi selskapet ikke ville akseptere heving av kjøpet. Det tok lang tid å få hevet kjøpet blant annet fordi MC-Tuning ikke svarte på skriftlige henvendelser blant annet fra Forbrukerrådet. Heving av kjøpet ble først akseptert da FBI engasjerte seg i saken, og Forbrukertvistutvalget ga Linn Christin Gilde (den ene scooterkjøperen; sekr. anm.) medhold.»

Heller ikke når det gjelder framstillingen av den andre scooterkjøperens sak kan NRK forstå hva som er feil i innslaget. «Gutten ville ha en scooter han kunne kjøre med, heving av kjøpet var ikke en aktuell problemstilling. Innehaver Eidem bekrefter også overfor FBI at det var en svært vanskelig feil å finne, samtidig som de har hatt for dårlig arbeidskapasitet denne sommeren.»

Klageren har ikke hatt noe å tilføye.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder et reportasjeinnslag i NRKs TV-magasin Forbrukerinspektørene (FBI) om to ungdommer som etter kort tid fikk problemer med scootere de hadde kjøpt av en forhandler i Trondheim. Firmaet klager via advokat over tendensiøs og uriktig saksframstilling som i ettertid skal ha skadet virksomheten. Særlig skal dette gjelde en opplysning om antall kundehenvendelser til Forbrukerrådet. Ifølge klageren skapes det et feilaktig inntrykk av at det er utvist vrangvilje og mangelfull lovforståelse fra firmaets side.

NRK mener å ha gitt klageren en grundig, fair og ryddig redaksjonell behandling, og kan ikke se at feilinformasjon er viderebrakt. For den ene scooterkjøperens del konstaterer NRK at klageren ikke aksepterte heving av handelen før FBI engasjerte seg i saken og Forbrukertvistutvalget ga kunden medhold.

Pressens Faglige Utvalg mener NRKs forbrukermagasin var i sin fulle rett til å sette søkelys på Trondheim-firmaets håndtering av scooterproblemene som rammet de unge kjøperne. Etter utvalgets mening ble klageren på akseptabel måte gitt mulighet til samtidig å gi sin forklaring på hvorfor det hadde tatt svært lang tid å løse de to sakene. Slik utvalget ser det, må et firma som klagerens kunne tåle kritisk oppmerksomhet av denne art, såfremt de presseetiske reglene er overholdt. Utvalget finner det for øvrig godtgjort at FBI hadde dekning for opplysningen om antallet henvendelser til Forbrukerrådet, selv om man med fordel kunne ha opplyst at flere av disse henvendelsene var knyttet til sakene som var omtalt i programmet.

NRK Forbrukerinspektørene har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 19. juni 2007

Hilde Haugsgjerd,
Marit Rein,
Ingeborg Moræus Hanssen, Trygve Wyller, Henrik Syse